Tisztelt Olvasóink!

2002-ben a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, a hazai könyvtár- és információtudomány szakfolyóirata, 49. évfolyamával kezdődően - a kezdeti kísérletek után - üzemszerűen a világhálón is elérhetővé vált.

Az elektronikus kiadás, bár alapvetően a nyomtatottra épül, mind tartalmilag, mind formailag többletszolgáltatásokat is kíván nyújtani. Tartalmazza a cikkeket, az információs rovatok jelentős részét, ugyanakkor lehetővé teszi a nyomtatott változat lapzártája után beérkező hírek, közlemények közreadását is. A hálón megjelenő változat lehetővé teszi a számítógépes keresést, a hipertext-szervezést, a közvetlenebb kapcsolattartást olvasóinkkal.

2003-ban pályázati támogatásoknak köszönhetően elvégeztük a folyóirat cikkanyagának retrospektív feldolgozását is, így az 1954-1995 között megjelent cikkek tárgyszavazott szkennelt változatait, 1996-tól HTML-ben szerkesztett oldalait olvashatják. A folyóirat teljes anyaga 1999 óta található meg. Az ezt az évet megelőző évfolyamok esetében a tartalomjegyzékek segítik a további tájékozódást.

A nyomtatott változat előfizetői számára teljes hozzáférést nyújtunk, azaz a friss számokat is elérhetik a regisztrálás során kapott azonosító és jelszó segítségével. Az előfizetéssel nem rendelkező olvasóinknak korlátozott, de térítésmentes hozzáférést biztosítunk, a cikkek legkorábban a megjelenésüket követő félév elteltével válnak elérhetővé.

Reméljük, hogy az e-TMT még inkább segíteni fogja Olvasóink szakmai tájékozódását.
Kérdéseikkel, kéréseikkel, javaslataikkal és hozzászólásaikkal keressék a szerkesztőséget, legegyszerűbben a tmt@omikk.bme.hu e-postacímen.

A szerkesztőség