Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

Könyvtár -és információtudományi szakfolyóirat

Szerkesztő: Fonyó Istvánné
Olvasószerkesztő: Berke Barnabásné
Szerkesztőség: Fritzné Tószeczki Mária

Tanácsadó testület:
Ambrus János, Bánhegyi Zsolt, Dancs Szabolcs, Drótos László, Egyházy Tiborné, Fodor Péter, Kiszl Péter, Kokas Károly, Kovácsné Koreny Ágnes, Moldován István, Rónai Iván, Virágos Márta
Kiadja:
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Támogatja:


Felelős kiadó: Liszkay Béla
Szerkesztőség:
tel.: 463-2446
1111 Budapest, Budafoki út 4-6.
1521 Budapest, Pf.: 91.
E-mail: tmt@omikk.bme.hu
E-változat: http://tmt.omikk.bme.hu
Készült a BME OMIKK nyomdaüzemében
Felelős vezető: Liszkay Béla

Megrendelhető a szerkesztőségben

Megjelenik: havonta
Előfizetési díj egy évre: 8400 Ft +áfa
Egy szám ára: 700 Ft + áfa


A lapot referálja:
Hungarian Library and Information Science Abstracts
Library and Information Science Abstracts
Library, Information Science & Technology Abstracts
Science Abstracts Series C. Computer and Control