Az utolsó 6 szám cikkeit és referátumait csak az előfizetéssel rendelkező olvasók olvashatják azonosítójuk és jelszavuk megadása után. Az E-tmt jelölésű írások csak az elektronikus változatban olvashatók.
51. évfolyam (2004) 7. szám
Szerkesztői ajánlás
Cikkek
Tóth Ferenc Tibor – Iványi Kristóf: Az információszolgáltatástól a tartalom-szolgáltatásig - a LibInfo jelene és jövője
Fülöp Csaba – Kovács László – Micsik András: A metaadatsémák és a szemantikus web: egységesítés és specializáció a metaadatok világában
Ignéczi Lilla: Tématérkép belső fejlesztéssel – Vizuális tezaurusz a magyar internet katalógusában
Szántó Péter: Emlékezés Futala Tiborra
Beszámolók, Szemlék, Referátumok
Klasszikus könyvtári szókincsünk
Hagyomány és változás az indexelő és referáló szolgáltatásokban
A papír alapú és a digitális könyvtár forrásigényének összehasonlítása
A nyomtatott és elektronikus folyóiratok kezelési költségeinek összehasonlító vizsgálata
Elektronikus folyóiratok webalapú jegyzékei
A Lexis-Nexis webadatbázis az egyetemi könyvtárosok szemével
A bibliográfiai információ mibenléte
Mely akadémiai tárgyköröknek legnagyobb az impaktja az online világban?
Könyvtárépületek és helyigény a Német Szövetségi Köztársaságban
Az információs hálózatok és a virtuális szakkönyvtárak együttműködése Németországban
Az ALEPH új verziója a Harvardon debütált
Hírek
Az OCLC és a Google együttműködése
A Google mint tudományos kereső
A ProQuest és az Extenza közös elektronikus folyóirat-szolgáltatása
Indul a Journal of Digital Content
Új jellemzők, szakterületek és jobb hozzáférés a Thomson Gale termékeihez
Thomson Derwent LitAlert adatbázis az STN rendszeren
Az EIU WorldData célja a globális piac meghódítása
Teljes szövegű keresési lehetőség és hivatkozási kapcsolat az IEEE Computer Society kiadványainál
Német hírszolgálat a Dow Jonesnál
A Thomson ISI hatékonynak találja a nyílt hozzáférésű folyóiratokat
Jelentés az elektronikus folyóiratok archiválásáról
Summary
TÓTH, F. T. – IVÁNYI, K.: From information service to content providing - the present and future of LibInfo
FÜLÖP Cs. – KOVÁCS L. – MICSIK A.: Metadata schemes and Semantic Web: standardisation and specialization in the world of meta information
IGNÉCZI, L.: Developing a Topic Map