Az utolsó 6 szám cikkeit és referátumait csak az előfizetéssel rendelkező olvasók olvashatják azonosítójuk és jelszavuk megadása után. Az E-tmt jelölésű írások csak az elektronikus változatban olvashatók.
55. évfolyam (2008) 4. szám
Szerkesztői ajánlás
Cikkek
Gracza Tünde: Magyar nyelvű orvosi folyóiratok hatása a "tudományok serkentésére, terjesztésére és illendő feszületben tartására..." [1] 1803-1944 között*
Kührner Éva: Információszerzési szokások napjainkban az egészségügyi dolgozók körében*
Beke Gabriella: Tükörből nézve: egy egészségügyi szakkönyvtár a felhasználók és a teljesítménymutatók szemszögéből*
Beszámolók, Szemlék, Referátumok
A WHO adatbázisok szerepe a tudományos információszerzésben*
A könyvtári gyűjtemények mostohagyereke a kongresszusi anyag
Orvostudományi digitális könyvtárak összehasonlító vizsgálata
A PubMed Central archívuma és a visszamenőleges szkennelés projektje
ENRICH. A kulturális örökségre vonatkozó információforrások európai hálózata. EU projekt 2007. december-2009. november közötti időtartammal
E-tmt – A nyílt hozzáférésű folyóiratok kiadásának üzleti modelljei
E-tmt – A lett és az észak-amerikai orvosi könyvtárakat összekötő innovatív könyvtárközi kölcsönzési program
E-tmt – A digitális könyvtár jövője: a brit felsőoktatás és továbbképzés szempontjából
E-tmt – Az elektronikus folyóiratok használatának természete
E-tmt – Milyen az ideális könyvtár?
Hírek
IFLA-hírek
Summary
GRACZA, T.: A historical overview of old Hungarian language medical journals
KÜHRNER, É.: Information needs of health workers
BEKE, G.: A medical library seen from the perspective of a user satisfaction survey and performance indicators