Az utolsó 6 szám cikkeit és referátumait csak az előfizetéssel rendelkező olvasók olvashatják azonosítójuk és jelszavuk megadása után. Az E-tmt jelölésű írások csak az elektronikus változatban olvashatók.
59. évfolyam (2012) 9. szám
Szerkesztői ajánlás
Cikkek
Sebestyén György: Az információmenedzsment térnyerése a 21. században, avagy a modern felsőoktatás egyik legnagyobb kihívása
Barátné Hajdu Ágnes: A könyvtáros továbbképzések rendszere
Kerekes Pál: E-könyvészet a könyvtárosképzésben
Kóródy Judit: Könyvtáros hallgatók szakmai gyakorlatainak tapasztalatai vállalati információs környezetben – felkészítés a munkaerőpiacra
Beszámolók, Szemlék, Referátumok
E-könyvek a könyvtárakban
A könyvtárközi kölcsönzés alakulása az USA felsőoktatási könyvtáraiban
Summary
SEBESTYÉN, Gy.: Information management gaining ground in the 21st century, or one of the greatest challenges for modern higher education
BARÁT-HAJDU, Á.: The system of further education for librarians
KEREKES, P: E-books in LIS education
KÓRÓDY, J.: Librarian trainees' experiences of their professional training in a business environment – preparation for the labour market