Az utolsó 6 szám cikkeit és referátumait csak az előfizetéssel rendelkező olvasók olvashatják azonosítójuk és jelszavuk megadása után. Az E-tmt jelölésű írások csak az elektronikus változatban olvashatók.
51. évfolyam (2004) 6. szám
Szerkesztői ajánlás
Cikkek
Horváth Zoltánné: Közös katalógus, forrásmegosztás, szolgáltatási integráció, virtuális közös katalógus az OLIB termékcsalád vonzáskörében
Kürti Lászlóné – Varga Gyuláné: Egy évtized a könyvtárközi kölcsönzés szolgálatában
Papp József: Teljes szövegű digitális gyűjtemények és adatbázisok kínálata Szlovéniában
Beszámolók, Szemlék, Referátumok
Tudományos kutatók folyóirat-olvasási szokásai három korszakon keresztül
A tanmenethez igazodó elektronikus forrás-összeállítások
Az elektronikus könyvek lehetséges szerepe a dokumentumszolgáltatásban
Könyvtárak a lengyelek informatizálási stratégiájának, az e-Polska c. tervezetnek három változatában
A nemzeti osztott állomány létrehozása Oroszországban digitalizált dokumentumokból
Elektronikus források begyűjtése és archiválása Litvániában: úton egy virtuális könyvtár felé
A német információpolitika fejlesztésének vezető eszméje a digitális könyvtár
Állami könyvtárpolitika Oroszországban
Sister Libraries – nemzetközi együttműködési program az USA-ból
Hírek
Az Elsevier Scopus a Web of Science riválisa
Elsevier-konzorcium a felsőoktatási könyvtárakért
A Thomsoné a legnagyobb biológiai adatbázis
Megújult a Factiva
Szorosabb kapcsolat a ProQuest és a Dow Jones között
Orvosi és élettani szaklapok az interneten
Ovid: használat szerinti fizetés
ALEPH 500 a Leideni Egyetemen
Orosz könyvtárak közös katalógusa az interneten
Megnyílt a kínai digitális könyvtár
Google-újdonságok: személyre szabott keresés, webfigyelés, a kezelői felület fejlesztése
Bővül a Google szolgáltatása
A CSA új műszaki adatbázisa
A Szakkönyvtárak Szövetsége (USA) újrafogalmazott küldetése, céljai és tervei
Az Egyesült Államok feloldja a folyóiratok szerkesztési embargóját
Summary
HORVÁTH, M.: Shared catalogue, shared resources, service integration: the OLIB integrated library management system
KÜRTI, É. – VARGA, I.: Ten years of cooperation in the interlibrary loan service
PAPP, J.: Full-text digital collections and databases in Slovenia