Az utolsó 6 szám cikkeit és referátumait csak az előfizetéssel rendelkező olvasók olvashatják azonosítójuk és jelszavuk megadása után. Az E-tmt jelölésű írások csak az elektronikus változatban olvashatók.
52. évfolyam (2005) 7-8. szám
Szerkesztői ajánlás
Cikkek
Csík Tibor – Varga Katalin: A tudás és az információfeldolgozás
Varga Katalin: A magyar szakirodalom tartalmi reprezentációjának jelenlegi állapota
Murányi Péter: A magyar cikkanyag a nemzetközi adatbázisokban
Bényei Miklós – Boda István Károly: Könyvtár- és információtudományi PhD-képzés a Debreceni Egyetem Informatikai Karán
Beszámolók, Szemlék, Referátumok
A Könyvtári Szakmai Kollégium 2005. I. félévi pályázatainak eredménye
Korszakok egy könyvtár életében. Az Orvostudományi Dokumentációs Központtól az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetig
Üzleti információ – a könyvtárak megújulása: helyzetkép és egy lehetséges út
Az Európa Könyvtár projekt: integrált hozzáférés Európa nemzeti könyvtáraihoz
Nem csak a hozzáférés és az információkeresés fontos
A JISC Folyamatos Hozzáférési és Digitális Megőrzési Stratégiája
Zenei információkeresés dallam alapján
A Zenei Könyvtárak és Dokumentációs Központok Nemzetközi Egyesülete
Wikipedia – mindenki enciklopédiája
Digitális jogkezelő rendszerek használata dokumentumküldő szolgálatoknál
A könyvtárközi kölcsönzés jövője
Észtországi tanulmányút
Oroszországi elektronikus újságok
E-tmt – Megújult szolgáltatás a BME OMIKK-ban: témafigyelés és irodalomkutatás
E-tmt – A magyar autógyártás 100 éve
E-tmt –Tapasztalatgépek: a személyi tartalom rögzítése és visszanyerése
E-tmt – Könyvtári-információs mesterképzés Vietnamban
E-tmt – Boldog könyvtárosok?!
Hírek
A Google új szolgáltatása: a Google Print
A Google elindítja a Google Videót
Kombinált keresés az Amazon weboldalán
Az AquaBrowser Library új keresési módszere
A Context a Justis.com adatbázisát frissíti
Indul a patientINFORM egészségtájékoztató honlap
Bővült a CrossRef Search projektben részt vevők köre
Üzemszerűvé vált az OCLC Nyitott WorldCat projektje
Jelentés az OCLC 2004-es költségvetési évéről
A Bibliographic Index Bibliographic Index Plusra változott
Weben érkező hálózati támadások
IFLA-hírek
Summary
CSÍK, T. – VARGA, K.: Knowledge and information management
VARGA, K.: Content representation of Hungarian scientific literature: the current situation
MURÁNYI, P.: Hungarian scholarly articles in international databases
BÉNYEI, M. – BODA, I. K.: PhD programme in library and information sciences at the Faculty of Informatics of the University of Debrecen