Az utolsó 6 szám cikkeit és referátumait csak az előfizetéssel rendelkező olvasók olvashatják azonosítójuk és jelszavuk megadása után. Az E-tmt jelölésű írások csak az elektronikus változatban olvashatók.
52. évfolyam (2005) 11-12. szám
Szerkesztői ajánlás
Cikkek
Wittinghoff Judit: Web-könyvtár MS Sharepoint Portal Server 2003 alatt*
Bíró Szabolcs: Van új a nap alatt – XML alapú webtartalom-generálás Cocoon rendszerrel*
Lengyel Monika – Sóti Róbert: A HunTéka és az SAP integrációja a Könyvtárellátóban*
Prokné Palik Mária: A tartalmi feltárás problémái online könyvtári katalógusokban*
Bánki Zsolt István: Osztályozási jelzetek és tárgyszavak konvertálhatóságának lehetőségei és korlátai
Árkos Iván: A 2004. évi hazai CD-ROM-kiadás jellemzői
Beszámolók, Szemlék, Referátumok
A tartalomszolgáltatás szakmai civil szervezetei
Könyvtárosok is elkezdhetik...
URL-menedzselés a könyvtárban
Az OWL Web Ontológia Nyelv - áttekintés
Tezauruszok, taxonómiák és ontológiák – etimológiai megjegyzés
Tárgyszavazás Svédországban
Vállalati szakkönyvtárosból közkönyvtáros
Az UNESCO „Információ mindenkinek” programja
A Paradigma projekt
Nem OAI-szabványos dokumentumok integrálása a DLIST nevű, Eprints szoftverrel épített repozitóriumba
Az IMLS NLG program az USA-ban: könyvtárak, múzeumok és archívumok támogatása
A forgalom és az anyagi ráfordítások növekedése az USA nyilvános könyvtáraiban 2003-ban
Mi az a „nagy üzlet”, és miért rossz üzlet ez az egyetemeknek?
Az elektronikus könyvek jelentik a jövő könyvtárközi kölcsönzési modelljét?
Az Oroszországi Tudományos Akadémia könyvtári rendszere
E-tmt – E-Learning
E-tmt – A British Library és az e–tanulás
E-tmt – Digitális könyvtárosok képzése: szlovén–brit összevetés
E-tmt – Kitekintés a könyvtárosok iskolán kívüli képzésére a Cseh Köztársaságban
E-tmt – A távoktatás szervezése a GPNTB Rossii tapasztalatai, módszertana és technológiája alapján
E-tmt – Könyvtáros- és könyvtári képzések Szlovákiában
Hírek
Új elektronikus hírlevél a K+F területén
Elektronikus Tananyag Piactér projekt
EU információk
Meghallgatni, kommunikálni, helyi szinten cselekedni
Az Európai Parlament új honlapja
Bemutatjuk... a SOLVIT hálózatot
Új Eurobarometer-felmérés az európai polgárok tudomány és technika iránti attitűdjéről
i2010. Európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért
Linkajánló
Hozzáférés az uniós vállalati információkhoz
Summary
WITTINGHOFF, J.: A web-based library supported by the MS Sharepoint Portal Server 2003
BÍRÓ, Sz.: Something new under the sun – XML-based web-content generation with Cocoon
LENGYEL, M. – SÓTI, R.: Introduction of the HunTéka integrated library system and SAP at the Library Supply Distribution Co.
PROK PALIK, M.: Problems of subject indexing in online library catalogues
BÁNKI, Zs.: Possibilities and challenges of converting classification numbers and subject terms
ÁRKOS, I.: CD-ROM publications in Hungary in 2004