Cikkek

NAGY László: Könyvtáraink fejlődése (deszkriptor: innováció) (p. 1-7.)

BAUER József: Innováció és könyvtár (p. 9-12.)

UNGVÁRI Gyula: Állásfoglalás az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ munkaerő-tartalékainak feltárásáról. 3. rész: A munkaidő-elemzés célszerű végrehajtása az intézményben (p. 13-18.)

PAPP István: Research and development in library science – Some Considerations (p. 19-24.)

NGUYEN NHU KIM: A tudományos-műszaki információ problémái a Vietnami Szocialista Köztársaságban (Fordította: Jankovics Anna) (p. 25-29)

BÁRDOSI Mária: A tájékoztatás útja az ismeretektől az információig – in nuce (p. 31-34.)

Beszámolók, szemlék, közlemények

HAZAI ESEMÉNYEK

Szovjet könyvtárosok Budapesten (Futala Tibor – Novák István) (p. 35-37.)

Brit-magyar könyvtárügyi szimpózium (Dáczer Éva) (p. 37-39.)

„Gyászolják – a magyar könyvtárosok” (Dr. Szentmihályi János) (Futala Tibor) (p. 39.)

Az ETO Szerkesztő Bizottságának tevékenysége és az ETO magyar kiadásainak helyzete (Mártyán Gyula – Barta Gábor) (p. 40-42.)

Jegyzék az ETO teljes és rövidített kiadásának táblázatairól és betűrendes mutatóiról (Mártyán Gyula – Barta Gábor) (p. 43-45.)

A műszaki könyvtári koordinációs kollégium második üléséről (N. Nagy Katalin) (p.46-47.)

Környezetvédelmi filmbemutató az Országos Műszaki Könyvtárban (Pollini Rita) (p. 47-48.)

Állandó és változó adatok az Országos Műszaki Könyvtár könyvtárközi kölcsönzésében (Palotai Mária) (p. 48-49.)

Az 1982. évi külföldi folyóiratrendelések alakulása a kohó- és gépipari műszaki könyvtári hálózatban (Bauer József) (p. 50-53.)

HÍRLAPOK – FOLYÓIRATOK

DUKES, J.: Hírlapok 2000-ben (Ref.: Faragó Lászlóné) (p. 54-55.)

REDFEARN, J.: Az elektronikus folyóiratkiadás új kísérleti programja (Ref.: Roboz Péter) (p. 55.)

TODOROW, R.: Fizikai folyóiratok avulásának vizsgálata (Dezső Zsigmondné) (p. 55-56.)

INBAL, M.: Gyarapodási jegyzék számítógépes előállítása (Ref.: Takács László) (p. 57.)

PROGNOSZTIKA

LEBEDEV, G. A.: Információ 2001-ben (Ref.: Futala Tibor) (p. 57-58.)

KENT, A. K.: A kétezredik év információs iparáról (Ref.: Simor Elza) (p. 58-59.)

MARCSUK, G. I.: Szovjetunió: napirenden az automatizált információs rendszer kifejlesztése (Ref.: Futala Tibor) (p. 60.)

SNELL, B.: Elektronikus fordítás? (Ref.: Dezső Zsigmondné) (p. 60-61.)

KÖNYVISMERTETÉS

Szívesen látott küldemény Pozsonyból: egy szerzőtől két informatikai tankönyv
ZATKULIAK, J.G.: Pouzivatelia odbornych informacii a informatické sluzby, 1981. 342p.
ZATKULIAK, J.G.: Vedecké priprava kniznicno-informacnych pracovnikov, 1980. 259p. (Ref.: Futala Tibor) (p. 62-63.)

Európai egyetemek és főiskolák szakosítási rendje. 9. Norvégia-Svédország. (Összeáll.: Szalai Pál. BMEKK, 1981. 417p. (Ref.: Cziegler Mária) (p. 63.)

Az információ = munkaeszköz. 30 év az építésügy szolgálatában. (Összeáll. és szerk. Kováts Tibor) ÉTK 1981. 32p. (Ref.: Cziegler Mária) (p. 63.)

NTMIR-NTMIK HÍREK (p. 64-65.)

1982-ben Magyarországon tartandó rendezvények

Új gyártmányok, prospektusok (p. 66-70.)

Új könyvbeszerzések (p. 71-80.)