51. évfolyam (2004) 8. szám

Magyarországi cég- és címadatbázisok*

Szabó Iván

A cikk a Magyar Tartalomipari Szövetség által 1996 óta figyelt legjelentősebb magyarországi cég- és címadatbázisokat mutatja be. Eddig két tanulmányban: a TMT 1997. évi 3. számában, valamint 2000. évi 8. számában volt szó ezekről az adatbázisokról. A figyelmes olvasó láthatja, hogy az eltelt nyolc év alatt mely adatbázisok szűntek meg, milyen újak jöttek létre, és a kezdetektől fogva működők milyen fejlődésen mentek keresztül. Az elemzés értéke, hogy az adatbázisokról összehasonlító táblázatok készültek, amelyek az adatbázisokba szervezett legjellemzőbb adatokat tartalmazzák. Az összeállítás célja, hogy segítsen a cím- és céginformációkat nyújtó adatbázisok és szolgáltatások közötti eligazodásban és elérhetőségükben.

Bevezetés

A legfontosabb magyarországi cég- és címadatbázisokról adunk körképet, hogy segítséget nyújtsunk a különböző információs igényeket kielégítő információforrások kiválasztásához. Az egyes adatbázisok bemutatása után a felhasználás szempontjából lényeges szempontok szerint összehasonlítjuk főbb jellemzőiket. Az adatbázisokat tartalmuk és céljuk alapján három csoportba soroljuk:

 • Címtárak/telefonkönyvek
 • Cégkatalógusok
 • Cégbírósági cégnyilvántartáson alapuló adatbázisok

Az 1. mellékletben megadjuk a tanulmányban szereplő adatbázisok készítőinek/szolgáltatóinak címét, telefon-, fax- és e-mail számát, valamint internetelérési címét.

Címtárak/telefonkönyvek

Gazdasági szervezetek statisztikai regisztere

A Központi Statisztikai Hivatal regisztere az adószámmal rendelkező gazdasági szervezetek legfontosabb azonosító adatait tartalmazza, beleértve a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókét is. A KSH 1967-ben kezdte el a jogi személyiségű, ún. statisztikai adatszolgáltatók adatainak gyűjtését, az adatok 1970 óta érhetők el számítógépen. 1988-ban a nyilvántartás kiegészült a jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozásokkal, 1992 óta pedig az egyéni vállalkozásokkal, és az egyéb gazdasági szervezeti formákkal. Az adatok forrása a vállalkozói igazolvány kiváltására kötelezett egyéni vállalkozások esetében az okmányirodák bejelentkezési rendszere, a vállalkozói igazolvány kiváltására nem kötelezett egyéni vállalkozások, és nonprofit szervezetek esetében az APEH adóalany-nyilvántartása. A társas vállalkozások adatainak forrásai a cégbíróságok, a költségvetési szervek adatai a Magyar Államkincstártól származnak. Az adatbázis aktualizálása folyamatos, a cégek adatainak 30%-át évente frissítik.

A CD-ROM-on 1996 óta megjelenő CÉG-KÓD-TÁR névjegyzék adatbázis a teljes állományból tartalmazza kb. 400 000 társas vállalkozás nevét, ha van, a rövidített nevét, címét, alakulásának dátumát, statisztikai számjelét, amely a vállalkozás fő tevékenységére és gazdálkodási formájára utal, telefon- és faxszámát, vezetői nevét, TEÁOR szerinti tevékenységét, árbevétel- és létszám-kategóriáját. Az adatbázis valamennyi eleme szerint lehetőség van vállalkozások kiválogatására és adataik képernyőn való megjelenítésére, kinyomtatására vagy fájlba mentésére (maximum 1000 cég). A negyedévente megjelenő CD adatbázis ára: 15 000 Ft + áfa. A KSH vállalja egyedi címlisták készítését is etikettre, mágneslemezre, CD-re vagy papírra. Ennek díja a tételszámtól függ, de minimum 50 000 Ft + áfa.

Magyarország telefonkönyvnévsora

A Tele-Data a Belföldi Telefontudakozó Szolgálattól háromhetente megkapott frissítések alapján karbantartja a hazai magán- és közületi előfizetők megjelentetésre szánt adatait tartalmazó adatbázist, és biztosítja az Magyar Telefontársaság számára a naprakész minőségi hozzáférést a telefonkönyvek előállítására alkalmas módon strukturált adatbázishoz. Az adatbázisban jelenleg kb. 3 millió egyéni és 160 ezer közületi előfizető adatai találhatók meg.

Az Arany Oldalak sorozat háromnyelvű (magyar, angol, német), keresztutalásokkal ellátott, strukturált ágazati besorolási rendszerre épül. A kiadványokban az üzleti telefon-előfizetők alanyi jogon vagy hirdetőként jelennek meg. A Tele-Data adatbázisában a saját és az Arany Oldalak szakági besorolása szerint is lehet kutatni.

Az adatbázis alapján készülő TeleTár Országos CD-telefonkönyvet negyedévente adják ki, a Budapesti CD-telefonkönyvet és az Országos Arany Oldalak CD-ROM-ot évente egyszer. Az adatbázisban keresés végezhető a név vagy annak szava/szótöredéke, cím (az irányítószám és körzetszám alapján régiókra is), telefon- és faxszám, szakma (az egyéni előfizetők foglalkozása és az Arany Oldalak szakmai besorolási rendszere) szerint.

A Tele-Data vállalja naprakész egyedi címlisták készítését etikettre, mágneslemezre és papírra, sőt komplex direkt marketing akciók lebonyolítását is a koncepciótól a kreatív munkán keresztül a kampány teljes kivitelezéséig, akár az áru kiküldésével, és az ellenérték beszedésével bezárólag.

A TeleTár Országos CD-telefonkönyv nettó előfizetési díja 3600 Ft/negyedév/terminál, a Budapesti CD-telefonkönyv nettó ára 6000 Ft (hálózati verziók + 6000 Ft 1–10, + 20 000 Ft 11–50 terminálig), az Országos Arany Oldalak CD-ROM nettó ára 8000 Ft. A nyomtatott telefonkönyveket a kiadvány által érintett terület előfizetői ingyenesen kapják meg, a többi megye, illetve a főváros telefonkönyveit meg lehet vásárolni 2950 és 6000 Ft közötti nettó áron. Az egyedi címlisták nettó ára 9–25 Ft/db a mennyiségtől és formától függően, de minimum 1000 találat díja.

A Tele-Data Kft. folyamatosan bővíti direkt marketing szolgáltatásait. Két új adatbázisa: a Magyarországi kis- és nagykereskedések adatbázisa, amely Magyarország összes kis- és nagykereskedése név- és címadatát, az üzemeltető név- és címadatát, valamint a tevékenység üzletkör- és TEÁOR kódját tartalmazza. Közel 170 000 kis- és nagykereskedés adata található benne. Az Egyéni vállalkozók adatbázisa az egyéni vállalkozó nevét, címét, fő tevékenységi körét, a tevékenység kezdésének időpontját és az adószámát foglalja magában, csaknem 490 000 működő egyéni vállalkozó nyilvános adatait. A teljes adatbázisban 700 000 adat van. Mindkét adatbázis negyedévente frissül.

Cégkatalógusok

Kompass Hungária

Az adatbázis készítője a Kompass Hungária Kft. A Kompass mintegy 80 országra kiterjedő adatbázisát a világon már 60 éve sikeresen működő szabványrendszer szerint építette fel, azóta folyamatosan bővíti és aktualizálja. A Kompass rendszer szerves része az Európai Unió és az ENSZ gazdasági információs rendszerének. Az adatbázist évente adják ki könyv formájában (magyar és angol nyelven), ennek helyét azonban fokozatosan átvette a harmadévente megjelenő CD-ROM (magyar és angol nyelven), valamint a Kompass közel 80 országának egységes adatállományát összesítő internetes adatbázis (csaknem 20 nyelven). A Kompass Hungária Kft. ezenkívül vállal egyedi lekérdezéseket, valamint forgalmazza a külföldi Kompass-kiadványokat és CD-ket. A magyar adatbázisban jelenleg 20 ezer olyan élő cég adatai találhatók, amelyek minimum 5 alkalmazottal és/vagy külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek.

Az adatbázisba való bekerülés az alapadatokkal ingyenes. Az adatbázis aktualizálása személyes megkereséssel vagy telefonon történik. A Kompass saját termékosztályozási rendszere teszi lehetővé a legspecifikusabb termékszintű keresést (52 000 termék és szolgáltatás címszó), ugyanakkor a többszintű osztályozási rendszer biztosítja az ágazatokra történő keresést is. Keresni lehet továbbá az adott termékre vonatkozó tevékenységtípusra, a cégtípusra, a cégkarakterre (központ, gyár, fiók, képviselet stb.). A Kompass CD (évi három kiadás előfizetése) nettó ára 36 000 Ft, az adatok exportálását lehetővé tevő CD-ROM éves előfizetése 99 ezer Ft, az internetszolgáltatás előfizetési díja félévre 90 000 Ft, 1 évre 150 000 Ft, amely korlátlan hozzáférést biztosít a külföldi cégeket is magába foglaló teljes Kompass adatbázishoz (mintegy 80 ország 1,8 millió cége).

Almanach – ipar, kereskedelem, szolgáltatás (ipari almanach)

Az adatbázis 2002-ben beolvadt a Hoppenstedt Bonnier adatbázisába. Az adatbázist eredetileg előállító CompAlmanach Kiadói Kft. 1989-ban alakult a KI MIT GYÁRT c. vállalati katalógust majd húsz éven át kiadó Műszaki Könyvkiadó és az 1867-ben alapított, osztrák Compass Verlag közös vállalkozásaként.

Idegenforgalmi almanach

A Compalmanach Kiadói Kft. Idegenforgalmi Almanach adatbázisa a magyarországi szálláshelyek, vendégváró helyek és utazási/idegenforgalmi irodák adatait tartalmazza, valamint kulturális lehetőségekre vonatkozó információkat. A szolgáltatásokról számos jellemző információt piktogramok formájában jelenítenek meg, és a szöveges blokkban lehetőség van a cégportré pontosítására. A szálláshelyeket, vendégvárókat látogatók igényének kielégítésére külön adatállományban 1300 idegenforgalmi szempontból fontos település leírása kapcsolódik a céginformációkhoz. Az adatbázis hozzáférhető nyomtatott formában – az Irány Magyarország! címmel évente megjelenő útikönyv-adattár –, CD-ROM-on és az interneten keresztül is.

Magyarország nagy- és középvállalatai

Az adatbázist a Hoppenstedt Bonnier & Társa Információs Kft. készíti, amely 1991 óta gyűjt és szolgáltat információkat Magyarország legnagyobb és legtőkeerősebb cégeiről. Az adatbázisban található 29 ezer cég mindegyike megfelel az alábbi kritériumok egyikének:

 • legalább 10 M Ft alaptőkével rendelkezik;
 • 30 M Ft-nál nagyobb az éves árbevétele;
 • minimum 20 alkalmazottat foglalkoztat;
 • vegyes vállalat jelentős külföldi tulajdonossal;
 • speciális, egyedi tevékenység;
 • a gazdaság szempontjából jelentős intézmények, szervezetek.

Az adatbázis a benne szereplő vállalatok gyakorlatilag minden fontos adatát tartalmazza, egyedi sajátosságként a létszám- és árbevételadatokat több évre visszamenően is. Az adott cég földtulajdonának, gépjármű- és számítógépparkjának nagyságáról, az export-import célországokról, a minőségi tanúsításokról, a tulajdonosokról, a tulajdonhányadról, az érdekeltségekről és az érdekeltségekben fennálló részesedés százalékos megoszlásáról is tájékoztat. Az adatokat félévente aktualizálják az érintett vállalatok közvetlen megkeresésével, és a Hoppenstedt Bonnier garanciát vállal arra, hogy a megjelenő címadatok legalább 97%-a hibátlanul használható a következő frissítésig. Az adatbázis nyomtatott formában teljeskörűen utoljára 2001-ben jelent meg. A teljes körű adatbázis folyamatosan frissülő adattartalommal, díjmentes napi sajtó- és cégfigyelési szolgáltatással kiegészítve érhető el a http://www.adatbazis.com internetcímen, az „Üzleti Kikötőn”.

A félévente megjelenő Magyarország nagy- és középvállalatai Marketing CD-ROM hivatalos ajánlója a Magyar Marketing Szövetség. A Windows környezetben futtatható adatbázis kezelőprogramja lehetővé teszi az adatok bármilyen szempontú leválogatását és csoportosítását a felhasználó kívánalmai szerint. A megtalált információk kinyomtathatók, és átvihetők a leggyakrabban használt táblázat- és adatbázis-kezelő, illetve szövegszerkesztő programokba.

2001 szeptemberétől a Hoppenstedt Bonnier 100%-os garanciát vállal a Marketing CD-ROM-on megjelentetett adatbázisra. Az előfizető által fellelt adattorzulásokat, változásokat az előfizetés időtartama alatt saját költségén frissíti, és visszajuttatja partnerének.

1996 júliusa óta adják ki az adatbázis CD-könyv változatát is. Ennek adattartalma megegyezik a Marketing CD-ROM-éval, csupán a keresési szempontok száma kevesebb, és nem rendelkezik adatexport funkcióval, csak nyomtatási lehetőségekkel. 2002-től kezdődően a Hoppenstedt Bonnier gondozásában évente kiadják a korábban a CompAlmanach Kiadó Kft. által publikált Ipari Almanachot a Hoppenstedt Bonnier Beszerzési Kézikönyv című szakmai katalógusával egy kötetben, amely egyrészről mintegy tízezer jelentős cég évkönyve, másrészről pedig beszerzési útmutató a megbízható szállítók termékeiről és szolgáltatásairól.

Az adatbázisba díjmentes a bekerülés. A katalógus ára 32 000 Ft, az évente kétszer megjelenő CD-könyv, illetve a http://www.adatbazis.com címen elérhető napi frissítésű adatbázis éves előfizetési díja nettó 39 000 Ft. A Marketing CD-ROM éves nettó előfizetési díja (félévente frissítéssel) 150 000 Ft folyamatos előfizetés esetén (az első éves díj ennél 20 000 forinttal drágább).

1999 óta a Hoppenstedt Bonnier önálló projekt keretében gyűjti, és díjmentesen publikálja a minőségügyi tanúsítással rendelkező cégek legfontosabb adatait. Ez az adatbázis elérhető az évente megjelenő CD-ROM-on, és a folyamatosan frissülő http://www.tanusitottcegek.hu webcímen.

Magyar cégek 2004

A Dun & Bradstreet Corporation a világ legnagyobb nemzetközi üzletiinformáció-szolgáltatója. A több mint 160 éve alapított amerikai vállalat manapság 38 országban van jelen. A Dun & Bradstreet Hungária Kft., amely egyben regionális központ is, 1992 óta áll a hazai ügyfelek rendelkezésére. A magyar cégek adatbázis komoly vásárlóerővel rendelkező, megbízható cégekről nyújt részletes információt. A CD már több mint 40 000 cég legfontosabb adatait tartalmazza. A Magyar cégek című kiadványokban szereplő vállalatok a D&B adatbázisából vannak kiválogatva és felújítva. Ez garancia arra, hogy a CD-n és az internetes online adatbázisban csak ténylegesen működő cégek szerepeljenek, a lehető legpontosabb adatokkal.

A CD két változatban is kapható. A professzionális változatban, amelynek ára 60 200 Ft + áfa, az adatok tetszés szerint kiválogathatók és rendezhetők, listaként és etikettre nyomtathatók, valamint átvihetők Excel táblázatba és text fájlba. A magyar, angol és német nyelven kezelhető adatbázis Windows NT, 95 és 98 alatt futtatható. A Magyar cégek 2004 CD alapváltozatból, amelynek ára 29 800 Ft + áfa, a válogatott listán található cégek csak egyenként nyomtathatók.

A CD a cégek következő adatait tartalmazza: cégnév, kereskedelmi név, társasági forma, adószám, cégjegyzékszám, D-U-N-S cégazonosító, az alapítás éve, működési cím, telefon, fax, e-mail, honlap, tevékenység SIC és TEÁOR kód szerint, valamint szöveggel, export-import indikátor ország szerint, jegyzett tőke, tulajdonosok százalék és ország szerint, a vezetők neve és beosztása, az alkalmazottak száma, árbevétel (2001, 2002 és 2003), adózás előtti eredmény (2001, 2002 és 2003), számlavezető bank, auditor, gépjárművek száma, számítógépek száma, reklámok küldésére is alkalmas e-mail címek. Az adatokat internethálózaton keresztül, online változatban is kérhetik a cégek.

Ipari és kereskedelmi navigátor (Navigátor)

Az adatbázis mintegy 150 ezer, a Gazdasági Minisztérium informatikai körébe tartozó ipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltatást végző gazdasági szervezet alapadatait (név, cím, törzsszám, ágazati besorolás) tartalmazza. Az állomány alapján készülő Címjegyzék évente jelenik meg könyv alakban. A cégek alapadatait KSH-tól kapott törzsállomány alapján havonta, a termelési és mérlegadatokat évente aktualizálják. A mintegy 15 000 ezer vállalat adatait tartalmazó Névjegyzék állomány könyv és CD-ROM formában jelenik meg évente. A CD-ROM 2000 óta áll rendelkezésre, ára 15 000 forint. Az elsősorban a minisztérium belső használatára készülő adatbázisból egyedi kérésre különböző szempontok szerinti válogatás, illetve DM-listák rendelhetők meg. A kiadványok egyes kötetei 4000 Ft + áfa körüli áron kaphatók.

Az adatbázisban a cég statisztikai azonosító számán, címén, telefon- és faxszámán, valamint a vezetők nevén és telefonszámán kívül a főbb termékek termelése természetes mértékegységben és értékben, ebből a belföldi és exportértékesítés értéke, a nettó árbevétel és ebből az exportbevétel, a vállalkozási eredmény, a saját tőke, a létszám, a külföldi tőke aránya és eredete, és egyéb, a cég gazdálkodására vonatkozó kiegészítő információk is elérhetők. A cégek tevékenysége a TEÁOR, BTO és HS szerint kereshető vissza. Kiválogatás végezhető az adatbázis valamennyi eleme alapján egy menü segítségével. Csak saját belső adatbázisként létezik egy Ki mivel kereskedik adatbázis is, amelyet havonta, illetve negyedévente történő adatfelméréssel aktualizálnak, és tartalmazza a 100 M Ft feletti forgalmú kereskedelmi egységek termékszintű (BTO) forgalmi adatait mennyiségben és értékben.

Hungarian Foreign Trade Directory & 2001–2002

A Kopint-Datorg Rt. adatbázisa a legnagyobb külkereskedelmi forgalmat lebonyolító több mint 4000 magyar vállalat kapcsolatfelvételi, az elmúlt két év fontosabb pénzügyi adatait, az import értékét, a tevékenységére, exportált, importált és gyártó termékeire, tulajdonosaira, a képviselt cégekre, fontosabb kereskedelmi partner országokra és a bérmunka-vállalási tevékenységek körére vonatkozó információkat tartalmazza. Az adatbázis negyedik éve jelenik meg csak CD-ROM-on magyar, angol és német nyelven. Aktualizálása évente történik. Keresés végezhető többek között megye, társasági forma, tulajdonos országok és tulajdonosi szerkezet, termékek (HS-kód), tevékenység, árbevétel, jegyzett tőke, létszám, és ezek bármilyen kombinációja szerint. Toplisták is készíthetők. A CD-ROM ára 12 000 Ft + áfa.

Cégbírósági nyilvántartásokon alapuló adatbázisok és szolgáltatások

Az ide sorolható adatbázisok a 20 regionális cégbíróság által vezetett cégnyilvántartásban található, számítógépen rögzített és nyilvánosnak minősülő, illetve a cégbíróságok hetente megjelenő hivatalos lapjában, a Cégközlönyben közzétett legfontosabb cégbejegyzési adatokhoz biztosítanak hozzáférést, beleértve a felszámolási, csődeljárási és végelszámolási eljárás megindulásáról szóló közleményeket, melyek kezdési időpontja a Cégközlönyben való megjelenés dátumától hatályos. A cégnyilvántartásban azonban nem szerepel valamennyi gazdasági társaság, mert a cégbejegyzési kérelem beadása és a cégbejegyzés, illetve a közlönyben való megjelenés között hosszabb idő is eltelhet, másrészt az átalakult cégek nem mindegyike jelentkezett be a cégjegyzékbe, és sokszor csak a megváltozott adatairól vagy jogutódjáról jelent meg közlemény.

A cégnyilvántartási adatbázisok egy helyen biztosítanak gyors és egyszerű hozzáférést a hatályos cégbejegyzési adatokhoz, szinte a Cégközlöny megjelenésével egy időben. A cégbejegyzésekben található főbb adatelemek: cégjegyzékszám, a cég elnevezése, a cég rövidített elnevezése, a cég idegen nyelvű elnevezése(i), a cég székhelye, a cég telephelye(i), a cég fióktelepe(i), a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat, létesítő okirat) kelte, a cég tevékenységi köre(i), a tevékenység megkezdésének időpontja, a cég vagyona (ezen belül pénzbeli és nem pénzbeli értéke), a cégjegyzésre jogosultak neve, tisztsége és lakóhelye, átalakulás folytán létrejött cég esetében az átalakulás módja, a jogelőd cég neve és cégjegyzékszáma, a cég formájának megfelelő különleges adatok, mint pl. a felügyelőbizottsági tagok neve és címe, a közös vállalat tagjainak neve és székhelye, a könyvvizsgáló neve és lakóhelye, a részvények számára és fajtájára vonatkozó információk.

Cégtár CD és online céginformációs és marketing rendszer

Az Opten Kft. által kifejlesztett adatbázis 1989-től kezdve tartalmazza a Cégközlönyökben megjelent összes információt, tulajdonképpen a Cégközlöny elektronikus változata. A Cégtár CD hozzávetőleg 605 ezer, ebből 388 ezer működő magyarországi cégről minden információt tartalmaz, amely a Cégközlönyben megjelent. Az egy-egy céghez tartozó adatok különböző tartalommal jeleníthetők meg. Kérhető Cégmásolat, Cégkivonat (korábbi időpontra is), Cégbizonyítvány, Névjegy. Minden adat mellett megtalálható a hatályossági dátum is. A cégadatok vágólapra kimásolhatók. A kapcsolt vállalkozások modulban megkereshető, hogy egy személy vagy cég mely egyéb gazdasági társaságokban érdekelt.

A cégadatbázisban válogatás végezhető többek között a cég nevében vagy székhelyében szereplő szavak vagy szótöredékek, adószám, vagy cégjegyzékszám alapján, fő tevékenység (TEÁOR), valamint a Cégközlönyben megjelent tevékenységek szerint, a fontosabb társasági szerződési pontokban szereplő szavak szerint, régió, település, cégforma, alaptőke, az alapítás dátuma és a tulajdonosok állampolgársága szerint. A keresési szempontok egymással kombinálhatók. Az elkészült céglistából címadatok nyomtathatók etikettre, illetve a név és címadatok fájlba kiírhatók DM-akciókhoz. Az adatbázis havonta, illetve negyedévente aktualizált CD-ROM változatban kerül forgalomba. A két aktualizálás közötti időszakban a heti anyag jelszó segítségével díjmentesen letölthető az internetről, amely archiválás után a CD adataival egységes szerkezetben kereshető, megnézhető.

A Cégtár CD előfizetési díja nettó 10 000 Ft + 25% áfa, egyszeri rendszerbelépési díj + havi frissítés esetén 6900 Ft + 25% áfa/hó (minimum féléves előfizetés), illetve negyedéves aktualizálás esetén minimum egyéves előfizetés mellett 14 000 Ft + 25% áfa/CD. Egy épületen belüli hálózatban történő felhasználás esetén a hálózati felár a felhasználók számától függően minimum 7800 Ft + 25% áfa/hó (egy épületen belüli maximum 5 felhasználó esetén), maximum 40 500 Ft + 25% áfa/hó (egy épületen belüli korlátlan számú felhasználó esetén). A kapcsolt vállalkozások modul havi aktualizálási díja 5300 Ft + 5% áfa/hó. A Cégtár adatbázis a http://www.opten.hu honlapon már online módon is elérhető, amelyben az adatok heti frissítéséről az Opten Kft. gondoskodik. Az online rendszer adattartalma és funkciói megfelelnek a CD szolgáltatásainak. Az előfizetés átalánydíjas konstrukcióban, akciósan 7900 Ft + 25% áfa/hó összegért lehetséges. A Cégtár CD már angol és német nyelven (+ angol, német súgó) is elérhető, külön előfizetés esetén.

Company Data cégjegyzék adatbank

Az adatbázis készítője a Company Data Kft. Az adatbank a Cégközlönyök feldolgozásával ad a cégbíróságok által bejegyzett gazdasági társaságokról naprakész, hatályosított információt. Az adatbázis jól áttekinthető formában adja meg a legfontosabb aktuális cégbejegyzési adatokat, megjelölve a Cégközlöny azon számait, amelyekben az eredeti cégbejegyzés és a változásra vonatkozó közlemények megjelentek. A hozzáférhető adatok: cégjegyzékszám, cégbíróság, KSH-törzsszám, a cég neve, cégforma, székhely, tőke, a társasági szerződés kelte, kapcsolódó személyek (menedzsment, felügyelőbizottság, felszámoló, cégjegyzésre jogosultak), tevékenységi körök (TEÁOR), bírósági eljárás (csőd, végelszámolás, felszámolás, törlés), jogelőd és jogutód cégek. A bírósági eljárások állományában figyelemmel kísérhető az üzleti partnerek helyzete. Keresés végezhető a cégnév, székhely és a cím szavai, tevékenységi kör szerint, valamint az alapítás éve és a tőkenagyság szerint. A szavak keresésénél jobb és bal oldali csonkolás is alkalmazható. Az adatbázisból DM-listák nyomtathatók, és a keresési eredmény fájlba vihető. A Company Data vállalja a cégjegyzék-adatbank megrendelőnél történő, „inhouse” telepítését és karbantartását is. A mintegy 680 000 vállalkozás adatait tartalmazó adatbázis CD-változatát havonta, az online elérhető állományt pedig kéthetente aktualizálják.

A havonta megjelenő CD-adattár nettó előfizetési díja az előfizetés időtartamától függ, éves előfizetés esetén 39 000 Ft + 6500 Ft belépési díj. Egy cég összes adatának lekérdezése az interneten 350–500 Ft között változik a lekérdezett cégek számától függően.

A Company Data megbízott forgalmazója az Igazságügy Minisztérium Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerének is, amelyen keresztül a megyei cégbíróságok napi aktualitású Cégnyilvántartása érhető el, ahonnan akár a Company Data Ügyfélszolgálatánál pl. online megrendelhető a nyilvános cégadatok kivonata, másolata vagy a nyilvános mérlegadatok.

CompLex CD Céghírek

A KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó által kiadott CompLex CD Céghírek tartalmazza az 1945 után bejegyzett, és 1989-ben még működő, és az 1989 óta bejegyzett cégek adatait. A cégjegyzékbe bejegyzett alapadatokon kívül a rendszer tartalmazza a Magyar Közlönyben és a Cégközlönyben megjelent, cégekre vonatkozó hirdetményeket és közleményeket. Az adatokat kezelő szoftver teljesen megújult 2003-ban. Megmaradtak egyedi specifikumai, így az, hogy korábbi időállapotú cégkivonatot lehet kinyerni belőle (időgép), ugyanakkor mind az adatbázis-kezelő motor, mind a felhasználói felület teljesen újra lett programozva.

A rendszer MS Explorer alapú megjelenítést használ, amely lehetővé teszi, hogy az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat online adatbázisához a rendszerből lehessen hozzáférni, majd a letöltött adatokat strukturáltan lehessen tárolni. A cégmutató (bejelentkező lista) eleve több adatot jelenít meg, mert tartalmazza a cégállapotot, a cégjegyzékszámot, a székhelyet, és az adatok forrását. (A cégjegyzékszám, a név és a székhely korlátlanul exportálható is, többféle formátumban.) A cégek adatai tetszőleges módon jeleníthetők meg, azaz nemcsak a jól ismert kiadmánytípusok (cégkivonat, cégmásolat stb.), hanem bármilyen adatmező kiválasztható vagy eltüntetető.

A rendszer jelenleg 685 744 (2003. decemberi adat) cég adatait tartalmazza. Ezek között 40-féle, egymással is kombinálható keresési szempont biztosítja a gyors és könnyű eligazodást. A keresés szintén teljesen megújult, mert kétféle segédablakban is nyomon követhetők a keresés szempontjai. A megtalált adatok kinyomtathatók (akár etikettre, borítékra is), továbbá más alkalmazások, például MS Word számára exportálhatók. Az etikettezési funkció jelentősen továbbfejlődött, széles körben állítható lett, és figyelembe veszi az újabb etikett-típusok sajátosságait. Új funkció az ún. tulajdonosi kapcsolati ábra a rendszerben, amely tetszőleges cég más cégekkel, illetve „cégszám nélküli kapcsolatokkal” (külföldi tulajdonos, magánszemély) fennálló hatályos, és már hatálytalan kapcsolatrendszerét (tehát nemcsak tulajdonlási, hanem bármilyen, pl. könyvvizsgálói, cégjegyzői, jogelődi kapcsolatot is) képes grafikusan (gráfként) megjeleníteni. A gráf nyomtatható és exportálható .png fájlként. Úgyszintén új a teljes adatbázis angol nyelven.

A programba saját címlisták, partnerlisták vihetők be, vagy a keresési eredmények menthetők el saját listákként. Ezek a listák összevethetők az új, frissített adatbázissal, továbbá az előfizetők akár online módon is ellenőrizhetik, hogy történt-e valamilyen változás partnereik adataiban. Ezt az online figyeltetést akár automatikusan is elvégzi a program. Online frissítéskor előfizetőink kapcsolatba léphetnek a KJK-Kerszöv Kft. szerverével, és saját számítógépükre letölthetik az utoljára megjelent CD kiadása óta közzétett bírósági végzéseket. A kiegészítő online szolgáltatás 2003 óta ingyenes. Mindezeken felül a program egyéb paraméterezési lehetőségeket nyújt (skinek váltása, nyomtatás, exportálás széles körű paraméterezhetősége, riportkészítési lehetőség stb.). A program egyben az IM-online szolgáltatást kezelő keretrendszerként is funkcionál. A termék éves előfizetési díja (12 frissítés, és heti ingyenes online frissítés) 60 000 Ft + áfa (+ 6000 Ft + áfa rendszerbelépési díj), féléves előfizetés esetén 36 000 Ft + áfa. Egyedi CD és hálózatos licencek is vásárolhatók.

Longwood adatbázisok

A Longwood Kft. által megjelentetett cégadatbázisok kétféle formában érhetők el. Könyvként: Cégreferens kézikönyv, CD-ként: Cégreferens CD Könyv és Cégreferens Marketing CD-ROM, a következő adattartalommal: cégnév, társasági forma, megye, cím, levelezési cím, telefonszám, faxszám, e-mail, weblap, számlavezető bank, ügyvezető igazgató (86,1%), főbb vezetők (51,1%), telephelyek (28,3%), érdekeltségek (2,59%), földtulajdon (3%), alapítás éve (91,3%), alaptőke (79,2%), bevételek (74,6%), foglalkoztatottak (88,4%), tevékenységi kör leírása (99,2%), tevékenységi kör szerinti besorolás (100%), export-import célországok (export 15,4%, import 18,5%), referenciacégek (65,6%).

A gyártókat, kereskedőket egy külön kiadványban, a Depo Magyarországi Gyártók és Áruforgalmazók kézikönyvében is megjelentetik. Ebben termék- és márkamutatók is szerepelnek:

 • Cégreferens kézikönyv 2004: Kilencedik alkalommal 2004 februárjában jelent meg, több mint 41 000 cég legfontosabb adatait tartalmazza. Az egyetlen teljes egészében 4 színes céginformációs kiadvány, amely bármely fotóminőségű hirdetés, logó megjelenítésére alkalmas.
 • Cégreferens Marketing CD-ROM: 41 000 cég adatait tartalmazza. Kiváló segítséget nyújthat az egyes cégek marketingrészlegeinek munkájában, direkt vagy telefonmarketing céljára. A kezelőprogram lehetővé teszi az adatok bármilyen szempont szerinti kiválogatását, Excelbe, txt-be való áthelyezését, névre szóló etikett, csoportos fax készítését.
 • Cégreferens CD Könyv: 41 000 cég adatait tartalmazza, exportálási lehetőség nélkül.
 • Depo Magyarországi Gyártók és Áruforgalmazók Kézikönyve 2003/2004: 12 000 gyártó, importőr, kereskedő adatait tartalmazza, 25 000 termék és 15 000 márkanév szerint csoportosítva.
 • A Depo Magyarország 2004 utolsó negyedévében fog megjelenni, 24 000 cég adataival, 50 000 termék és 30 000 márkanév szerint csoportosítva. Az adatbázisban kérésre 24 órán belül leinformálják (cégkivonat, mérleg, eredménykimutatás alapján).
 • Termékinformációs vonal. Ha a felhasználó a kiadványban nem talál egy adott terméket vagy márkanevet, kérésére 24 órán belül megkeresik.
 • Cégreferens-online. Az interneten napi frissítéssel áll rendelkezésére, az alábbi hozzáférési lehetőségekkel:
  • Alapszintű hozzáférés: bárki jogosult, aki internettel rendelkezik, csak szűkített formában, alapadatokkal (cégnév, cím, telefonszám, tevékenység), és a szelektálás is csak ezen információkig terjed, exportálási tiltással.
  • Középszintű hozzáférés: csak ügyfelek részére, részletes adatmegjelenítéssel és szelektálási lehetőséggel, exportálási lehetőség nélkül.
  • Felsőszintű hozzáférés: csak ügyfélnek a középszintű hozzáférés szolgáltatásain felül biztosítva van az adatok bármilyen szempont szerinti kiválogatása, és XLS-be történő áthelyezése.

A cégreferens adatbázisba díjmentes a bekerülés a legalább 10 főt foglalkoztató, vagy 25 M Ft éves nettó árbevétellel, vagy 5 M Ft alaptőkével rendelkező cégeknek, írásbeli nyilatkozatuk alapján. A Depo adatbázisban csak gyártók, importőrök és kereskedők szerepelhetnek díjmentesen. Minden adatbázis félévente frissül a cégek komoly írásbeli nyilatkozatai alapján, így a hibás adatok száma maximum 3%. Kézikönyveket évente egyszer, CD-ROM-okat havonta, internetes hozzáférésű adatbázisokat naponta adnak ki.

Árak:

 • Cégreferens CD Könyv: 42 180 Ft + áfa.
 • Cégreferens kézikönyv és Marketing CD-ROM komplett csomag: 62 415 Ft + áfa.
 • Depo Magyarország kézikönyv: 28 480 Ft + áfa.

A magyarországi cég- és címadatbázisok összehasonlítása

Az 1. táblázatban áttekintést adunk valamennyi, az összeállításunkban szereplő adatbázisról. Az adatbázis készítője, az indulás éve és az adatbázis nyelve mellett megadtuk az adatbázisban található cégek számát, valamint a bekerülés kritériumát. Az adatbázisok indulási éve szinte kivétel nélkül az 1990-es évekre esik, vagyis a rendszerváltás utáni időszakra, ettől kezdve jelentősen megnőtt a cég- és címinformációk iránti igény.

1. táblázat
A legjelentősebb magyarországi cég-, illetve címadatbázisok

Az adatbázis neve Készítő Indulás éve Nyelv Cégek száma Bekerülés kritériuma
Címtárak/telefonkönyvek
Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere Központi Statisztikai Hivatal 1970 magyar 1,25 millió (1) Az ország összes adószámmal rendelkező gazdasági szervezete (társas és egyéni vállalkozások, költségvetési és nonprofit szervezetek)
Magyarország telefonkönyvnévsora Tele-Data Kft. 1991 magyar 3 500 000 (magán-előfizetőkkel) ebből 160 000 nem egyéni előfizető Magyarország összes, a Matáv Rt.-hez és a koncessziós telefontársaságokhoz tartozó közületi és egyéni vezetékes telefon-előfizetője (csak a telefonkönyvben megjelenő adatok!)
Cégkatalógusok
Kompass Hungária Kompass Hungária Kft. 1991 magyar, angol, német 20 000* Min. 5 főt foglalkoztató, nem csak helyi kapcsolatokkal rendelkező termelő, nagykereskedő vagy más cégek számára szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások
Idegenforgalmi Almanach CompAlmanach Kiadói Kft. 1992 magyar, angol, német 11 000 Szálláshelyek, éttermek, vendégváró létesítmények, utazási irodák, múzeumok
Magyarország nagy- és középvállalatai
http://www.adatbazis.com
Hoppenstedt Bonnier és Társa Információs Kft. 1991 magyar, angol, német 29 000 Alaptőke min. 10 M Ft, vagy éves árbevétel min. 30 M Ft, vagy a létszám min. 20 fő, vagy jelentős külföldi tulajdonos, vagy speciális, egyedi tevékenység
Magyar cégek 2004 Dun & Bradstreet Hungária Kft. 1992 magyar, angol, német 40 000 Céginformációs szolgáltatás keretében előforduló, tényleges tevékenységet folytató cégek
Ipari és Kereskedelmi Navigátor Gazdasági Minisztérium informatikai főosztály 1998 magyar, angol 150 ezer (2) A minisztérium informatikai körébe tartozó tevékenység
Hungarian Foreing Trade Directory & 2001–2002 Kopint-Datorg Rt. 1998 angol, német 3400 Legnagyobb hazai exportőr és importőr cégek
Cégreferens Longwood Kft. 1997 magyar, angol, német 42 000 Min. 10 főt foglalkoztató, vagy 25 M Ft nettó árbevételű, vagy min. 5 M Ft alaptőkével rendelkező cégek
Cégbírósági cégnyilvántartáson alapuló adatbázisok/szolgáltatások
Cégtár Opten Kft. 1996 magyar, angol, német 604 ezer Közzétett cégbejegyzések a Cégközlönyben
Company Data Cégjegyzék Company Data Kft. 1990 magyar, német 680 ezer Közzétett cégbejegyzések a Cégközlönyben
Complex CD Céghírek KJK – Kerszöv Kft. 1995 magyar, angol 686 ezer Közzétett cégbejegyzések a Cégközlönyben

(1) CD-lemezen csak mintegy 400 ezer társas vállalkozás adatai.
(2) Csak alapadatok, részletes információ mintegy 15 ezer cégre.
*A Kompass Hungária nemzetközi adatbázisában több mint 1,8 millió cég szerepel.

A cégek száma

A legteljesebb cégnyilvántartással a KSH rendelkezik. Nyilvántartásában megtalálható valamennyi adószámmal rendelkező társas és egyéni vállalkozás, költségvetési és nonprofit szervezet. 2003. szeptember 30-án a KSH által regisztrált gazdasági szervezetek száma 1,25 millió körül, ebből a működőnek tekinthető (adott évben vagy az azt megelőző évben adóbevallást benyújtó, statisztikai adatszolgáltatást teljesítő, vagy ekkor alakult) szervezetek száma pedig 953 898 volt. A működő gazdasági szervezetek 96%-a (911 228) 10-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztat. A működő vállalkozások 54%-a egyéni vállalkozás. A működő társas vállalkozások – döntően kft.-k és bt.-k – száma 399 900, az összes működő gazdasági vállalkozás 46%-a. Ez utóbbi vállalkozói kör tekinthető meghatározónak a magyar gazdaság szempontjából, amihez viszonyítva vizsgálhatjuk az egyes adatbázisok teljességét.

A legnagyobb címadatbázis kétségkívül a magyarországi telefon-előfizetők adatbázisa, amelyben a 3 500 000 magán-előfizető mellett mintegy 160 ezer közület található. A Magyarországon bejegyzett társas vállalkozások cégbejegyzési adatait tartalmazó adatbázisok tekinthetők a KSH adatbázisa után a legteljesebb körűnek: félmillió körüli vállalkozás adataihoz biztosítanak hozzáférést.

A cégkatalógus típusú adatbázisokban az információgyűjtés módszertana (vállalatok közvetlen megkeresése) és az adatbázisok sokrétűbb adattartalma miatt kevesebb cég található. Ezen adatbázisok készítői arra törekednek, hogy lehetőleg a gazdasági élet aktív szereplői kerüljenek be megbízható adatokkal. Azok a cégek, amelyek adatai nyilvánosan hozzáférhetők, megközelítik a húszezret. A Hungarian Foreign Trade Company & Product Database a szűkebb profil következtében 11 000, illetve kb. 4100 cég adatait tartalmazza.

A 2. táblázatban foglaltuk össze terjesztési módonként az egyes adatbázisok aktualizálásának gyakoriságát, az aktualizálás módját és az adatbázis készítői által megadott pontosságát.

2. táblázat
A legjelentősebb magyarországi cég- és címadatbázisok aktualitása és pontossága

Az adatbázis neve Az aktualizálás gyakorisága Az aktualizálás módja Pontosság (%)
Címtárak/telefonkönyvek
  Adatbázis Könyv CD Internet/Online Éves változás (%)    
Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere naponta nincs negyedévente nincs 30 Statisztikai adatszolgáltatás, APEH adóbejelentkezési és módosítási kérelmek, cégbíróság, okmányirodák 95
Magyarország telefonkönyvnévsora hetente évente negyedévente, ill. évente nincs 10–30 A Belföldi Telefontudakozótól háromhetente kapott módosítások 92-97 (1)
Cégkatalógusok
Kompass Hungária folyamatos évente félévente havonta (2) ? Közvetlen adatgyűjtés cégenként min. egyszer 90
Idegenforgalmi Almanach folyamatos évente évente 2 hetente 50 Közvetlen adatgyűjtés cégenként évente 97
Magyarország nagy- és középvállalatai
http://www.adatbazis.com
folyamatos évente félévente (3) havonta 50 Vállalatoktól közvetlen adatgyűjtéssel félévente min. 97
Magyar cégek 2004 folyamatos nincs félévente havonta 70 Céginformációs szolgáltatás keretében gyűjtött információk 97
Ipari és kereskedelmi navigátor havonta évente van internetelérés korlátozottan a külszolgálatok részére 70 KSH, ill. közvetlen adatgyűjtés kérdőívvel saját: 98 átvett: 60-70
Hungarian Foreign Trade Directory & 2001–2002 folyamatos nincs évente nincs 40 Közvetlen adatgyűjtés kérdőívvel és telefonon 95
Cégreferens folyamatos évente negyedévente naponta 60 Közvetlen adatgyűjtés cégektől 97
Cégbírósági cégnyilvántartáson alapuló adatbázisok/szolgáltatások
Cégtár hetente nincs hetente hetente n. é. (4) Cégközlöny 100
Company Data Cégjegyzék hetente nincs havonta 2 hetente n. é. (4) Cégközlöny 100
Complex CD Céghírek hetente nincs havonta hetente n. é. (4) Cégközlöny 100

(1) Közületi előfizetők 92–95, egyéni előfizetők 95–97%.
(2) A szolgáltató a Kompass Hungária, közel 70 ország mintegy 1,6 millió cégéről.
(3) CD-adatbázis + szöveges állományú, kevésbé strukturált CD-könyv.
(4) n. é. = nem értelmezhető.

A hozzáférés módja

A KSH adatbázisa, a Hungarian Foreign Trade Directory & 2001–2002 és a cégbírósági cégnyilvántartáson alapuló adatbázisok kivételével valamennyi adatbázist (részben vagy teljesen) kiadják könyv alakban. A legelterjedtebb hozzáférési mód a CD-ROM hordozó. Az interneten a címtárak/telefonkönyvek közül a magyarországi telefonkönyvnévsorhoz tudakozói jelleggel hozzáférést biztosítanak a vezetékes távközlési szolgáltatók. Az Arany Oldalakban megjelenő cégadatok megtalálhatók az interneten is. A cégkatalógusok közül a Kompass, a CompAlmanach és a Hoppenstedt Bonnier adatbázisok, a cégbírósági cégnyilvántartáson alapuló adatbázisok mind elérhetők az interneten.

Aktualitás és pontosság

A címtár/telefonkönyv típusú adatbázisokat folyamatosan, illetve a Magyarországi telefonkönyvnévsort hetente aktualizálják, de csak évente egyszer jelennek meg könyv alakban. CD-ROM hordozón a GTE Yellow Pages kivételével (itt félévente) negyedévente aktualizálják őket. Az interneten egyedül elérhető, és 2002. januártól naponta aktualizált GTE Yellow Pages CD évente csak kétszer jelenik meg.

A cégkatalógus típusú adatbázisok nyomtatásban általában évente egyszer jelennek meg, CD-n pedig félévente (Hoppenstedt Bonnier, Kompass, Dun & Bradstreet) vagy évente (Hungarian Foreign Trade Directory). Az interneten a Hoppenstedt Bonnier adatbázisát folyamatosan, a Kompass adatbázist havonta frissítik.

A cégbírósági bejegyzéseken, illetve a Cégközlönyön alapuló CD-adatbázisokat havonta aktualizálják. A Cégtárat az interneten heti gyakorisággal frissítik. A Company Data Cégjegyzéket az interneten kéthetente aktualizálják.

Az adatbázisok pontosságára vonatkozó adatok a cégek saját bevallásán alapulnak. A cégbírósági cégnyilvántartáson alapuló adatbázisok pontossága értelemszerűen 100%-osnak tekinthető, mivel a hivatalos cégközlönyök tartalmának felelnek meg. A cégkatalógus típusú adatbázisok pontossága 90–97% között mozog, ezek közül kiemelkedik a Hoppenstedt Bonnier adatbázis, melynek internetes változatában folyamatosan aktualizálják valamennyi vállalat adatait. A címtár/telefonkönyv típusú adatbázisok pontossága 90–97% közötti.

Adattartalom

A 3. táblázatban összefoglaltuk az egyes adatbázisokban található adatelemeket. A cím/telefonkönyv adatbázisok tartalmaznak a vállalat tevékenységére vonatkozó információt is (ágazat, tevékenység). A KSH adatbázisában a fő tevékenység TEÁOR kódja, a Magyarországi telefonkönyvnévsorban az Arany Oldalak szakági besorolása, a GTE Yellow Pagesben pedig a saját fejlesztésű kötött címszójegyzék szerint lehet keresni. Keresést lehet általában végezni a földrajzi elhelyezkedés, a KSH rendszerében pedig minden attribútum szerint. A cégkatalógus típusú adatbázisok kevesebb cég adatait tartalmazzák ugyan, de mélyebb betekintést engednek a cégek életébe.

3. táblázat
A legjelentősebb magyarországi cég-, illetve címadatbázisok adattartalma

Adatbázis Név Cím T/F Adószám Statisztikai
szám
Alapítás
éve
Bejegyzés-
szám
Vezetők Jogi forma Tulajdon-
viszony
Érdekeltség Tőke Árbevétel/
forgalom
Létszám Termék Ágazat Tevékenység Bank-
kapcsolat
Egyéb
Címtárak/telefonkönyvek
Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere + + +   + +   + +       +(1) +(1)   +(2) +   Alakulás módja, működési állapot
Magyarország telefonkönyvnévsora + + +                           +(3)   Egyéni előfizetők titulusa, foglalkozása
Cégkatalógusok
Kompass Magyarország + + + +   +   + + + + + + + +(4) +(4) +(5) + Munkaórák, logó, cégtípus (6), cégkarakter (7), kapcsolattartó, igazgatótanács, import-export kapcsolat, számítógépek száma, járművek száma
Idegenforgalmi Almanach + + + +   +                   + +   A tevékenységre vonatkozó speciális adatok
Magyarország nagy- és középvállalatai + + + +   + + + + +(8) +(8) + +(9) +(9) + +(10) +(10) + E-mail és webcímek, vezetők beosztása, földtulajdon, járműpark, számítógépek, export-import országok, referenciák, üzemegységek, tagságok
Magyar cégek 2004 + + + + + +   + + + + + +(9) +   +(11) + + Export-import indikátor, könyvvizsgáló, e-mail és webcímek, vezetők beosztása
Ipari és kereskedelmi navigátor + + +   +     + + +(12)   + + + + +(13)     Termelés, termelési érték, export, nyereség
Hungarian Foreign Trade Directory & 2001–2002 + + + + + + + + + +   + + + + +(14 +(14) + Megye, bérmunka, exportált és importált termékek, export és import partnerországok, import értéke, minőségbiztosítás, referenciák, képviselt cégek
Cégreferens + + + +   + + + + + + + + + + + + + E-mail, web, tel./fax, vezetők neve, beosztása, bank, export-import, jármű, számítógép, referenciák
Cégbírósági cégnyilvántartáson alapuló adatbázisok/szolgáltatások
Cégtár + + + + + + + + +       +(15) +(15) Csődfigyelés, bírósági eljárás, kapcsolt vállalkozások
Company Data Cégjegyzék + +   + + + + + + +(14) + +       +(15) +(15)   Csődfigyelés, Cégközlöny-hivatkozások, inhouse telepítés, bírósági eljárás
Complex CD Céghírek + + + + +   + + + + +       +(2) +(2)   Csődfigyelés, bírósági eljárások, tulajdonosi gráf, angol menü, időgép, korlátlan export három adatmezőre

(1) Létszám-kategóriák és árbevétel-kategóriák.
(2) TEÁOR.
(3) Arany Oldalak szakági besorolása.
(4) 7 jegyű Kompass-osztályozás szerint 1815 termékfőcsoport 52 000 terméke.
(5) Export-import, disztribútor, gyártó, szolgáltató, kereskedő, képviselet, ügynökség.
(6) Biztosítás, építés, kereskedelem, befektetés, holding, orvosi szolg., kormányhivatal, termelő, szállítás, egyéb.
(7) Cégközpont, fiók, gyár, képviselet stb.
(8) A hányad kereshető.
(9) Több évre.
(10) BTO-ból származó saját ágazati osztályozás.
(11) SIC-kód.
(12) Külföldi tőke aránya és eredete.
(13) TEÁOR.
(14) Vegyes vállalatoknál a külföldi tulajdonos országa.
(15) TEÁOR.

A kapcsolatfelvételhez szükséges adatokon kívül szinte valamennyi tartalmaz a jogi formára, a létszámra, az alaptőkére, az árbevételre/forgalomra, a vezetők nevére, a bankkapcsolatokra, az export-import kapcsolatokra és a tulajdonviszonyokra vonatkozó információkat. A Dun & Bradstreet, a Kompass és a Hoppenstedt Bonnier adatbázisában a szokásos kapcsolatfelvételi adatok kibővültek az e-mail és webcímekkel, a Dun & Bradstreet, a Kompass és a Hoppenstedt Bonnier adatbázisban pedig a vezetők beosztásával is. Kifinomult eszközökkel lehet a vállalat tevékenységére keresni. A Dun & Bradstreet adatbázisa egyedüliként tartalmazza a SIC (Standard Industrial Classification) kód szerinti besorolást, amely a TEÁOR kódnál részletesebb tevékenység szerinti válogatást tesz lehetővé.

Valamennyi adatbázis lehetővé teszi az ágazatra való keresést, de többnyire speciális termékekre is lehet keresni. A termékre való keresés szempontjából ki kell emelni a Kompass adatbázis 52 000 terméket magába foglaló többszintű termékosztályozási rendszerét. A Kompass a tevékenység jellegére való keresési lehetőséget is biztosít a termékhez kapcsolódóan (pl. gyártás, export, import, disztribúció). A Gazdasági Minisztérium adatbázisában esetenként egyes termékek termelésére, az export értékére, a vállalat nyereségére vonatkozó adatok is találhatók. A Hoppenstedt Bonnier adatbázisa az üzemegységekre, a földtulajdonra, a járműparkra, számítógépparkra, internetelérésre és a különböző szervezetekben való tagságra vonatkozó részletes információkat is tartalmaz. Az Ipari Almanachban és a Hoppendtedt Bonnier kiadványaiban a márkanevekre és az ISO minősítésre vonatkozó információk is találhatók. A cégkatalógus típusú adatbázisok alkalmasak több szempont szerinti DM-lista készítésére, az üzleti partnerek megkeresésére, és helyzetének megismerésére.

A cégbejegyzési adatbázisok hiteles információt nyújtanak az adott cégről. Megtudhatjuk például, hogy be van-e egyáltalán jegyezve az adott cég, nem folyik-e ellene bírósági eljárás, mennyire tőkeerős, kik a vezető tisztségviselői, kik jogosultak aláírásra. Az Igazságügy Minisztérium Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerének szolgáltatásán keresztül, amelyhez a Company Data is hozzáférést biztosít, lehetőség van a cég mérlegadatainak a beszerzésére. Valamennyi adatbázis lehetőséget kínál a csődfigyelésre. Az üzleti biztonság érdekében ezek nélkülözhetetlen információk. A Cégtár adatbázisban a Cégközlönyben található információk mellett megtalálható a cégek telefonszáma, valamint egy sajtóindexet tartalmazó modul. Ezekben az adatbázisokban a tevékenységre a TEÁOR szerint lehet keresni.

Speciális szolgáltatások

Gyakorlatilag valamennyi adatbázis esetén lehetőség van az információk megadott szempontok szerint rendezésére, képernyőn való megjelenítésére, kinyomtatására és fájlba mentésére (pl. textfájl, adatbázis-kezelő). Majd mindegyik adatbázis-készítő vállalja egyedi címlisták készítését etikettre, papírra vagy elektronikus hordozóra, esetleg vállalva a borítékolást, vagy mint a Tele-Data Kft. komplex marketingakciók lebonyolítását (4., 5. táblázat).

4. táblázat
A legjelentősebb magyarországi cég-, illetve címadatbázisok technikai jellemzői

Az adatbázis neve Műszaki bázis Operációs rendszer Visszakereső szoftver I/O szervezet létszám
Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere HP Unix Oracle 20
Magyarország telefonkönyvnévsora IBM S/390 DOS, Windows Saját fejlesztés 200
Kompass Hungária PC Unix/Windows Saját fejlesztés 10
Idegenforgalmi Almanach PC Windows Clipper 6
Magyarország nagy- és középvállalatai NT szerver Windows Optofind 11
Magyar cégek 2004 PC Windows Saját fejlesztés 20
Ipari és kereskedelmi navigátor Bull Escala szerver AIX Oracle 10
Hungarian Foreign Trade Directory & 2001–2002 PC Windows RDB MS 7
Cégtár 2000 PC Windows Saját fejlesztés 25
Company Data Cégjegyzék Novell szerver DOS, Windows Clipper, Optofind 7
Complex CD Céghírek PC Windows Saját fejlesztés  
Cégreferens Sun Windows Saját fejlesztés 16

5. táblázat
A legjelentősebb magyarországi cég-, illetve címadatbázisok ára

Az adatbázis neve
Nettó ár (Ft)
 
Nyomtatott
CD
Internet
Gazdasági Szervezetek Statisztikai Regisztere 15 000/n. é.
Magyarország telefonkönyvnévsora 2950–6000 (1) 7200/n. é. (2)
Kompass Hungária 16 000 36 000, ill. 99 000/év 150 000 Ft/év (3)
Magyarország nagy- és középvállalatai 32 200 39 000, ill. 150 000/év (4) 39 000/év
Magyar cégek 2004 29 800/félév (5) 69 800/félév
Ipari és kereskedelmi navigátor 4000/kötet 15 000
Hungarian Foreign Trade Directory & 2001–2002 12 EFt
Cégtár 6 900/hó v. 14 000/n. é.(6) 7 900/hó
Company Data Cégjegyzék 39 000/év (7) 350–500/cég (8)
Complex CD Céghírek 36 000 Ft féléves 60 000 Ft éves (9) Ingyenes
Cégreferens 28 480 + áfa 42 180 + áfa Könyv + CD vásárlása esetén ingyenes

(1) Az adott körzet előfizetőinek a saját területi telefonkönyvek ingyenesek.
(2) TeleTár Országos CD Telefonkönyv bérelhető, bérleti díja 7200 Ft/n. é. (hálózati verziók + 3600 Ft/n. é./terminál), Budapesti CD Telefonkönyv ára 6000 Ft (hálózati verziók: + 6000 Ft 1–10 és 20 000 Ft 11–50 terminálig. Az Országos Arany Oldalak CD-ROM nettó ára 8000 Ft).
(3) 80 ország adatbázisa; féléves előfizetési díj 76 E Ft.
(4) CD-Könyv, illetve Marketing CD-ROM.
(5) A professzionális változat ára félévente 60 200 Ft, az alapváltozat ára 29 800 Ft.
(6) Az előfizetés havi frissítésű, de díjmentesen kérhető a heti frissítés. Az egyszeri belépési díj: 10 000 Ft. Hálózati kiegészítés igényelhető 2–5 felhasználó részére, 7800 Ft/hó, 6–15 felhasználó esetén 1500 Ft/fő/hó, épületen belüli korlátlan felhasználói hozzáférés esetén: 40 500 Ft kiegészítő díjért. Kapcsolt vállalkozások modul kérhető 5300 Ft/hó kiegészítő díjért.
(7) + 6500 Ft belépési díj, rövidebb időre történő előfizetés esetére eltérő díjszabás.
(8) A lekérdezett cégek számától függően.
(9) Az előfizetés havi frissítésű, ingyenes heti online aktualizálással. A rendszerbelépési díj: 6000 Ft. Hálózati kiegészítés igényelhető 2–15 felhasználó részére, 4000 Ft/fő/hó.


1. melléklet
A cikkben szereplő adatbázis-készítők és szolgáltatók

COMPANY DATA KFT.
Kolos Tibor ügyvezető
1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 1–3.
Tel.: 425-7433
Fax: 425-7436
E-mail: c.d@mail.datanet.hu
Internetcím: http://www.companydata.hu

DUN & BRADSTREET HUNGÁRIA KFT.
Nyárády Zsuzsa ügyvezető
1191 Budapest, Ady Endre u. 32–40.
Tel.: 347-6700
Fax: 280-3379
E-mail: dbhun@dbhun.hu
Internetcím: http://dbhungary.dnb.com

HOPPENTSTEDT BONNIER & TÁRSA INFORMÁCIÓS KFT.
Kolos Tibor ügyvezető
1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 1–3.
Tel.: 276-1333
Fax: 276-0933
E-mail: ktibor@adatbazis.com
Internetcím: http://www.adatbazis.com

GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM INFORMATIKAI FŐOSZTÁLY
Erdélyi Gabriella
1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.
Tel.: 472-8358
Fax: 472-8389
E-mail: erdelyi@gkm.hu
Internetcím: http://www.gkm.hu

KJK KERSZÖV
Dr. Ződi Zsolt
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21–35.
Tel.: 464-5540, fax: 464-5607
E-mail: zodi@kerszov.hu
Internetcím: http://www.complex.hu,
http://www.ceghirek.hu/

KOMPASS HUNGÁRIA KFT.
Keleti József
1211 Budapest, Bajáki Ferenc u. 1–3. I. em.
Tel.: 420-5828
Fax: 420-6350
E-mail: kompass@kompass.hu
Internetcím: http://www.kompass.com, honlap: http://www.kompass.hu

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL (KSH)
Informatikai Főosztály Regiszter Osztály
Völfinger Zsolt
1024 Budapest, Budai L. u. 1–3.
Tel.: 345-6335
Fax: 345-6213
E-mail: zsolt.volfinger@office.ksh.hu
Internetcím: http://www.ksh.hu (tájékoztató honlap)

OPTEN KFT.
Csenki Tamás, Zrinszkyné Éles Mónika
1142 Budapest, Rákospatak u. 82.
Tel.: 222-3126,
222-3130, fax: 222-2158
E-mail: opten@opten.hu
Internetcím: http://www.opten.hu

TELE-DATA TÁVKÖZLÉSI ADATFELDOLGOZÓ ÉS HIRDETÉSSZERVEZŐ KFT.
Gráber Miklós direkt marketing ágazatvezető
2040 Budaörs, Baross út 89.
Tel.: (23) 504865
Fax: (23) 504843
Levelezési cím: 2041 Budaörs, Pf. 179
E-mail: tele-data@tele-data.hu
Internetcím: http://www.tele-data.hu
http://www.teletar.hu

LONGWOOD INFORMÁCIÓS ÉS PIACKUTATÓ KFT.
Balázs Zoltán ügyvezető igazgató
1091 Budapest, Üllői út 200.
Tel.: 801-6720
Fax: 801-6717
E-mail: longwood@longwood.hu
Internetcím: http://www.longwood.hu


*A Magyar Tartalomipari Szövetség részére készült tanulmány szerkesztett változata.


Beérkezett: 2004. VI. 17-én.


Nyomtatható verzió