52. évfolyam (2005) 4. szám

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on XXIII.

Bláthy–Déri–Zipernowsky

Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa és Zipernowsky Károly élete és munkássága [elektronikus dok.] / szerzők Antal Ildikó, Gohér Mihály, Horváth Tibor [et al.] – Multimédia CD-ROM – [Budapest] : BME OMIKK, cop. 2004. – (A magyar tudomány és technika nagyjai, ISSN 1585-7609).
Főcím a címképernyőről. – Címvált. a lemezcímkén és a tárolódobozon: Bláthy Ottó Titusz–Déri Miksa–Zipernowsky Károly
Működési követelmények: Pentium 90 Mhz, 16 MB RAM, 4 MB video RAM 16 bit color; SVGA monitor (1024x786 felbontás); 12X CD-ROM meghajtó; hangkártya; MS Windows 98SE/NT/ME/2000/XP, MS Internet Explorer 5.5 vagy 6.0
ISBN 963-593-462-9

A magyar tudomány és technika nagyjai című multimédia CD-ROM sorozat hetedik tagja a hazai elektrotechnika három nemzetközileg elismert képviselőjének, a váltakozó áramú és párhuzamos kapcsolású transzformátorrendszer feltalálóinak állít maradandó emléket. A 2004 decemberében megjelent kiadvány aktualitását három jubileumi időpont fémjelzi: Zipernowsky Károly 1853-ban, Déri Miksa 1854-ben született, a transzformátorrendszer szabadalmi bejegyzésének éve pedig 1885 volt.

A Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa és Zipernowsky Károly alkotta híres triász tevékenységét a kiadvány három ismeretszinten mutatja be. Az első szintet azok a nagy fejezetek képezik, amelyek az elektrotechnika külföldi és hazai úttörőit, Bláthy–Déri–Zipernowsky életét és munkásságát, a transzformátor feltalálásának előzményeit és körülményeit, az utókor tiszteletének megnyilvánulását tanulmányokban ismertetik; ezeket a Médiatár fejezetben a Képtár anyaga illusztrálja. A második szintet képviseli a Médiatár Lexikon része, amely a nagy fejezetek anyagát a gazdag forrásanyagból merített tanulmány terjedelmű szócikkek formájában egészíti ki. A harmadik szintet jelenti a Médiatár Könyvtár című részének tartalma, amelyben válogatott eredeti kiadványok olvashatók, valamint a Médiatár Filmtár része, amely különleges audiovizuális dokumentumokkal gazdagítja a tartalmat.

Az elektrotechnika úttörői fejezet első részében Jeszenszky Sándor tanulmánya taglalja az egyetemes elektrotechnika történetét, és bemutatja nagyjait a villamosságtan kezdetétől a villamos erőátvitel Bláthy–Déri–Zipernowsky által feltalált rendszeréig. A második részben Horváth Tibor foglalja össze a magyar elektrotechnika fejlődésének történetét, és ismerteti jeles képviselőit a XVIII. századtól az 1930-as évekig. A harmadik részben Németh József tekinti át a villamos szakembereknek a Műegyetem Gépészmérnöki Szakosztálya keretében megindult képzését, és mutatja be a kiemelkedő tanárszemélyiségeket.

A triász élete és munkássága fejezetben az elektrotechnika három magyar úttörőjének életét és munkásságát Gohér Mihálynak a MTESZ Gépipari Tudományos Egyesület „Műszaki nagyjaink” c. kiadványában (1983) már megjelent tanulmányai ismertetik. A feltalálók által, illetve a róluk írt szakirodalom válogatott anyagának alapját Gohér Mihály, Vajda Pál és mások kutatómunkájának eredményei képezték. A triász szabadalmainak, valamint a transzformátorra vonatkozó egyéb szabadalmaknak a jegyzéke a Magyar Szabadalmi Hivatal anyagai alapján készült.

A transzformátor feltalálása fejezet első része a Ganz Gyár 1925. évi kiadványának közreadásával a transzformátor negyvenéves történetét foglalja össze. A második részben Újházy Géza „Őstranszformátorok” címmel az első transzformátorok Elektrotechnikai Múzeumban őrzött hiteles másolatairól ír. A harmadik rész a már XX. század első évtizedében világsikert elért Ganz Villamossági Rt. Lövőház utcai telephelyének műhelyeit mutatja be.

A Tisztelgő utókor fejezetben szereplő triász-emlékhelyek bemutatásához a Fizikai Szemlének a Millennium tiszteletére készült összeállítása biztosított értékes forrásanyagot. A fejezet második része a Magyar Elektrotechnikai Múzeum gyűjteményét a Tájak-korok-múzeumok kiskönyvtára sorozatban megjelent kiadvány alapján ismerteti.

A Médiatár fejezet Lexikon alfejezete 70 tételből áll, amelyek csatolóként kapcsolódnak a törzsanyaghoz. A Képtár közel félezer tételes anyagának alcímei: Az elektrotechnika úttörői, A magyar elektrotechnika fejlődése, Gépészmérnökképzés, Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Károly, A Triász szabadalmai, Transzformátorok, Erőművek és gépeik, Árammérő-dinamó-generátor, Őstranszformátorok, Triász-emlékek Magyarországon, Magyar Elektrotechnikai Múzeum, Jedlik Ányos és Kandó Kálmán, A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep. A Filmtár anyaga bemutatja a „Századfordító magyarok: Bláthy–Déri–Zipernowsky” MTV-riportfilm bevezető képsorait, a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban található Triász-emlékeket, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum videotárában őrzött korabeli filmhíradók részleteit, valamint Zipernowsky Károly egysínű vasútmodelljét működés közben.

A Könyvtár anyagában olvasható eredeti dokumentumok címei (szerzője, illetve megjelenési éve): Elektromos művek berendezése Ganz és Társa távolba vezető rendszere szerint (1896), Zipernowsky Károly saját és másokkal közös találmányai (1900), Magyarország az 1900. évi Párizsi Világkiállításon (1901), Ganz Rt.: Gyárunk és gyártmányaink (1914), Az 50 éves transzformátor (1935), A Ganz Gyár a magyar elektrotechnika aranykorában (Sitkei Gyula), Jedlik Ányos az első magyar elektrotechnikus (Jeszenszky Sándor), Kandó Kálmán a magyar vasút-villamosítás úttörője (Antal Ildikó), A Kazinczy utcai áramszolgáltató telep története (Sitkei Gyula). Ugyanitt olvasható a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 100 éves története, valamint Zipernowsky Károly előadásaiból a Zsakula Milán által megörökített műegyetemi jegyzetek transzformátorfejezete.

A Magyar Villamos Művek, a Magyar Szabadalmi Hivatal, a Ganz Transelektro, az OVIT Rt., a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a MÁV, az MTV, a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, a Siemens, valamint a Zipernowsky-család által támogatott alkotás grafikai megjelenése Csapó Tamás, képszerkesztése Huszár János, digitális szerkesztése Magyar László munkája. A fotókat Fenyvesi Róbert, Huszár János, Oberlender Sándor és Philip János készítette, a kiadványt felelős szerkesztőként jelen sorok írója jegyzi. A nem csupán kutatók vagy oktatók számára hasznos, de a technikatörténet iránt érdeklődő nagyközönség számára is élvezetes multimédia enciklopédiát a kiadó BME OMIKK Értékesítési és Marketing Csoportja (1011 Bp., Gyorskocsi u. 5–7., tel.: 457-5354, fax: 457-5356, e-mail: ertek@info.omikk.bme.hu) forgalmazza, ára 2600 Ft + áfa.

Árkos Iván
BME OMIKK

Nyomtatható verzió