52. évfolyam (2005) 3. szám

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on XXII.

Történetek a magyar (és a külföldi) számítástechnika (h)őskorából

A hazai számítástechnika egyik élő legendája, Kovács Győző „Válogatott kalandozásaim Informatikában” című könyvének digitális melléklete igazi kuriózum. A Kozma Lászlót, a magyar kibernetika klasszikusait, a számítógép feltalálóit, az első hazai számítógépet és a romániai számítástechnika történetét feldolgozó könyv szerzője Vitray Tamás „Csak ülök és mesélek” műsorának mintájára riportokban és videofelvételeken egyes szám első személyben mutatja be a 20. századi hazai számítástechnika történetét.

A menürendszerben öt nagy fejezetre tagolt összeállítás első része Bevezető címmel mintegy összefoglalja a további három fejezet összesen négy és fél órányi, közel háromszáz képpel illusztrált hangzóanyagának tartalmát. A Mechanikus és elektromechanikus számológépek rész bemutatja Hermann Hollerith, Jedlik Ányos, Kempelen Farkas, Kozma László és Nemes Tihamér munkásságát, a mechanikus automaták nagy családját, valamint a Gamma–Juhász-féle lőelemképzőt. Az Elektronikus számítástechnikai berendezések fejezet alcímei: Neumann János, Az MTA KKCS és az M-3, EDIA, Az Elektronikus Mérőeszközök Gyára, A Központi Fizikai Kutató Intézet, Havas Miklós és a számítógépes zeneszerzés, A Lukács fivérek, Rosytext, Mikroszámítógépek, MTA SZTAKI, Egységes Számítógép Rendszer. A Perifériák fejezet a kazettás flopit, a számítógéphez kapcsolt tájékoztató táblát és a MOM-perifériákat ismerteti. A diaporámatechnika fénykorát idéző négy fejezet után a Videók fejezetben Vasile Baltac, P. E. Ceruzzi, Dömölki Bálint, Faragó Sándor, Farington dékán, Hermann H. Goldstine, Havas Miklós, Hermann Hollerith, Horváth Gyula, Horváth István, Jánosi Marcell, Kardo Kálmán, Josif Kaufmann, Klatsmányi Árpád, Kovács Győző, Kovács Győzőné, Lőcs Gyula, Muszka Dániel, Neumann Miklós, Armand Segall, Szelezsán János, Szentiványi Tibor, Victor Toma, Maurice Wilkes alcímek alatt 24 hazai és külföldi kiválóság ismerhető meg.

A műszaki adatokban és ismertetésekben (is) bővelkedő alkotás igazi sokrétűségéről a menürendszer alcímei azonban csak vázlatos tájékoztatást adnak, ezért a teljesség igénye nélkül indokolt felsorolni azokat a témákat, amelyekkel az egyes fejezetek foglalkoznak. A legtágabb ismeretkört az eszközök képezik, amelyben szerepel a 80 oszlopos lyukkártya, az Aritma gép, a beszélő- és differenciálgép, az EDIA, az EDSAC, az első lyukkártyás gép, az EMG 666 és 830, az ENIAC, a Floppymat, a Gamma–Juhász-féle lőelemképző, a GD 70 és 71, a genetikus logikai gép, a Homelab, a Hunor 131, az IAS gép, az IBM doppler, az IBM szoftver, az IBM szorter, a Kalmár-féle algebravizsgáló gép, a Knaus-féle íróautomata, Kozma László szabadalma, az M-3, a Mark I., a mechanikus számológépcsalád, az MES-1, a Mobil R10, a MOM flopik, a PREPAMAT, a Procento, a Rosytext szövegszerkesztő, a sakkfeladványt megoldó gép, a Szcsoti, a szegedi katica, az SZKI és a Videoton termékskálája, a zenei automata és a logikai gép. Gazdag a személyekről szóló információk köre, amelyben Charles Babbage, Bogdány János, George Boole, Ada Byron, Faragó Sándor, Faur Kálmán, Frajka Béla, Havas Miklós, Hermann Hollerith, Jedlik Ányos, Juhász István, Kalmár László, Kann Margit, Kempelen Farkas, Kiss Ilona, Klatsmányi Árpád, Kovács Győző, Kovács József, Kozma László, Vlagyimir Kramnyik, Lukács Endre, Lukács József, Muszka Dániel, Náray Zsolt, Nemes Tihamér, Neumann János, Neumann Mihály, Neumann Miklós, Neumann Miksa, Pompéry Béla, Szelezsán János, Szőnyi László, Tápay Tamás, Tarján Rezső, Vámos Tibor, Heinz Zemanek életére és munkásságára vonatkozó ismeretek szerepelnek. A történeti hűséget az olyan intézmények bemutatása teszi teljessé, mint az Elektronikus Mérőeszközök Gyára, a Fasori Gimnázium, a Központi Fizikai Kutató Intézet, az MTA Kibernetikai Kutató Csoport, az MTA SZTAKI, a Szegedi Kibernetikai Laboratórium, a Telefongyár, a Videoton, a Volán Elektronika, továbbá az Egységes Számítógép Rendszer.

A könyv és CD-ROM párost Neumann János születése 100. évfordulójának tiszteletére a GÁMA-GEO Kft. és a Masszi Kiadó jelentette meg, ára 3990 Ft. Az átlagosnál több felhasználói ismereteket nem, de a tartalom maradéktalan megismeréshez korszerű médiaplayert feltétlenül igénylő CD-ROM a Profi-Média Kiadót képviselő Borsódi Donát, Hrotkó Gábor és Zónai Tibor alkotta csapat munkáját dicséri.

Árkos Iván
BME OMIKK

Nyomtatható verzió