49. évfolyam (2002) 5. szám

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on IX.

Az atomenergia kultúrtörténete

Az atomenergia fogalmait, tudósait-kutatóit, történetét összefoglaló adatbázist és a paksi atomerőmű bemutatkozását tartalmazó multimédia-CD az elméleti és gyakorlati ismeretek, illetve a tudományos ismeretközlés a cég- és termékpropaganda szerencsés ötvözésének iskolapéldája. A kiadványból ugyanis nemcsak az tudható meg, hogy mi az atomenergia, mitől korszerű, és miért gazdaságos, hanem az is, hogy felhasználása – a Paksi Atomerőmű Rt. működését részletesen megismerve – teljesen biztonságos.

A két részből álló kiadvány első része három fejezetből áll, amelyek közül a Kronológia i. e. 1160-tól 1999-ig egyrészt 29 nagyobb szakaszra bontva, másrészt 132 évszámhoz kapcsolódva közel 200 esemény leírásán keresztül mutatja be az atomenergia kutatásának, fejlesztésének és alkalmazásának történetét; ezen belül külön ismertetve a Paksi Atomerőmű legfontosabb eseményeit 1999 augusztusáig.

Az Arcképcsarnok című fejezetben – „mindenki, aki számít” mottóval – összesen 119 tudós, mérnök és feltaláló fényképpel ellátott rövid életrajza olvasható. A 90 külföldi szaktekintély névsora André Marie Ampčre-rel kezdődik, és Charles Wilsonnal zárul; a 29 hazai kiválóság körében Banóthy Jenő, Bay Zoltán, Bláthy Ottó Titusz, Császár Elemér, Déri Miksa, Fényes Imre, Forgó Károly, Forró Magdolna, Gaál Sándor, Gábor Dénes, Gombás Pál, Grossmann Gusztáv, Grossmann Marcell, Heller László, Hevesy György, Jánossy Lajos, Jedlik Ányos István, Károly Iréneusz József, Kemény János György, Lénárd Fülöp, Neumann János, Róna Erzsébet, Selényi Pál, Szalay Sándor, Szilárd Leó, Telkes Mária, Teller Ede, Wigner Jenő és Zipernowsky Károly neve szerepel.

A Tárgymutató című fejezet – „minden, ami szóba kerül” alcímmel – az alfa-bomlástól a csősugárzásig, a de Broglie-hullámoktól a fűtőanyagokig, a gamma-sugárzástól az izotópig, a kationtól a molekulákig, a napenergiától a protonig, a radioaktív bomlástól a turbináig és a röntgensugárzástól az üvegházhatásig 210 fogalmat ismertet ábrákkal és képekkel gazdagon illusztrálva.

A kiadvány másik fő részét alkotja a Paksi Atomerőmű Rt. bemutatkozása, amely 11 fejezetben foglalja össze a szükséges tudnivalókat. Ezek bevezetéseként Virtuális séta az erőműben címmel négy videobejátszás mutatja be az erőmű környezetét, elhelyezkedését és épületegyüttesét, a Tájékoztató és Látogató Központ szolgáltatásait, az egyes épületek funkcióit, a gépházat, a vezénylő- és géptermet, a 4. blokk működését és főbb adatait, a 3–4. reaktorcsarnok berendezéseit.

A beruházás története fejezet az 1966. július 6-tól 1987. október 30-ig zajló eseményeket, a Hulladékkezelés a kiégett üzemanyag, a radioaktív hulladékok kezelését, illetve a személyes sugárvédelem módszereit, a lakossági kapcsolatokat ellátó Tájékoztató és Látogató Központ, valamint a Társadalmi Ellenőrző és Informatikai Társulás tevékenységét, az Oktatás fejezet a különféle osztályok és az Energetikai Szakképzési Intézet működését ismerteti. Az Atommagból villamos áram fejezet a reaktor működési rendszerének 21 fő egységét mutatja be; a Biztonság fejezet a különféle mutatókat, a biztonságnövelő intézkedéseket, a nemzetközi ellenőrzés és a hatósági szabályozás szerepét összegzi; Az erőmű és környezete a környezetbarát technológiát, az Üzemeltetési mutatók a működés mennyiségi és minőségi adatait foglalja össze. A televíziós klip Madame Curie-től Teller Edéig a kiemelkedő személyiségeket méltatja villanásszerűen.

A Travelbox Hungária Kft. által 1999-ben kiadott mű a Suli Plussz sorozat első részeként jelent meg, a szerkesztés Komáromi János munkáját dicséri. Az átlagos technikai színvonalú konfigurációval (SVGA videokártya, SB-kompatibilis hangkártya, Win 95/98, Internet Explorer, Netscape Com.) futtatható alkotás a kiadótól (3201 Gyöngyös, Pf. 10, illetve tbh@interdnet.hu) rendelhető meg 2995 Ft-ért.

Árkos Iván
BME OMIKK

Nyomtatható verzió