49. évfolyam (2002) 10-11. szám

Harmincéves a Dialog

2002 nyarán a Dialog adatbázis-szolgáltató központ 30 éves volt, amit világszerte egy sereg rendezvénnyel ünnepelnek. Arra kívánnak emlékezni, hogy a Dialog úttörő volt az online információs iparban, és máig megőrizte vezető helyét.

Roger K. Summit, a társaság alapítója, sokáig elnöke és vezérigazgatója (ma tiszteletbeli elnöke) visszaemlékszik 1972-re, amikor a szolgáltatás két adatbázissal indult, szemben a mai 573 adatbázissal. Akkoriban nem volt még PC, telefonvonalon lehetett csatlakozni a távoli terminálokról a központi nagyszámítógéphez, 300 baud sebességgel. Ők nevezték el az ilyen szolgáltatást „on-line”-nak. 1964-ben vezette be az IBM a 360-as sorozatú harmadik generációs számítógépeket, és a velük kombinálható mágneslemezes véletlen hozzáférésű tömegtárolókat. A távközlés fejlődésével lehetővé vált az interaktív keresés, a nagy adatbázisok központi tárolása és gyors globális hozzáférése is.

A Lockheed 1964-ben a technikai eredmények alapján szervezte meg a műszaki és tudományos szakirodalom feldolgozása nyomán készített adatbázisokat, központi tárolásukat és távoli interaktív hozzáférésüket. Az első IBM 360-as számítógépek egyikével a Lockheed indította el az online szakirodalmi információ-visszakereső projektet, amelyet R. K. Summit nevezett el két évvel később „Dialognak”. Annak idején a rendszer prioritásait az alábbiakban definiálta:

  • Parancsokkal legyen vezérelhető, úgy, hogy a szolgáltatást használója közvetlenül vehesse igénybe, számítógépi programozók nélkül. Ezek a használók a „közvetítők” (intermediaries).
  • Interaktív legyen, vagyis a kereső jeleníthesse meg a találatokat, és e közbenső eredmények szerint módosíthassa a keresőstratégiát.
  • Rekurzív legyen, vagyis a keresés mélységét, szélességét és pontosságát „menet közben” lehessen változtatni visszacsatolás útján, a keresőstratégia újbóli bevitele nélkül. Legyen mód a bonyolult keresés felbontására egyszerűbbekre.
  • Valamennyi keresőszó alfabetikus listája a kereső rendelkezésére álljon, hogy azokból válogathasson.

1965-ben dolgozták ki a legfontosabb keresőparancsokat, köztük a kereshető kifejezések, nevek, szavak listáját, vagyis az egyes indexeket (EXPAND). A többi fő parancs:

  • BEGIN: a keresendő adatbázis(ok) fájlszáma;
  • SELECT: a keresendő szót, szavakat vagy szócsoporto(ka)t tartalmazó rekordok számozott halmaza;
  • COMBINE: a fenti halmazok kombinálása Boole-logikai műveletekkel;
  • TYPE: a találati listából rekordok megjelenítése.

A kísérleti üzem után, amikor egyes meghatározott szervezetekben volt használatos a rendszer, 1972-ben nyílt meg a Dialog használata a nyilvánosság számára. Eredetileg két adatbázist használhattak: az ERIC-et (oktatásügy) és az NTIS-t (USA-kormányzati K+F jelentések). 1975 végén már 15 adatbázist lehetett elérni, attól kezdve éves átlagban 25 adatbázissal gyarapodott a rendszer. A Dialog mai célja: hozzáférés biztosítása a világ publikált tudáskincséhez.

/Dialog Magazine, 2002. június, p. 5–8./

Roboz Péter

Nyomtatható verzió