56. évfolyam (2009) 6. szám

Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használata

A közösségi program végrehajtásának végső értékelése

Az új bizottsági közlemény a 2005–2008-as időszakra szóló Biztonságosabb internet plusz nevű többéves program végső értékelését ismerteti. A program az erről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatban foglaltaknak megfelelően az internet és az új online technológiák – különösen a gyermekek számára – biztonságosabb használatának előmozdítását, a jogellenes és a végfelhasználó számára nem kívánatos tartalmak elleni küzdelmet tűzte ki célul. A program négy évig, 2005. január 1-jétől 2008. december 31-ig tartott, és 45 millió eurós költségvetéssel rendelkezett.

A programot négy fő cselekvési irányvonal mentén hajtották végre:

 1. A jogellenes tartalmak elleni küzdelem.
 2. A nem kívánt és káros tartalmak elleni fellépés.
 3. A biztonságosabb környezet előmozdítása.
 4. A tudatosság erősítése.

Főbb megállapítások

 • Szinte minden tagállamban működnek már forródrót-szolgálatok és tudatosságnövelő csomópontok; számos tematikus hálózatot hoztak létre, és folytatódik a munka olyan területekre vonatkozó műszaki megoldások kifejlesztése terén is, mint például a képfelismerés.
 • A program az európai és az Európán kívüli döntéshozók napirendjén folyamatosan kiemelt helyen tartotta a biztonságosabb internet kérdését.
 • Az INHOPE (Internet Hotline Providers) hálózat széles körű nemzetközi tagsága a program tágabb internetes közösségben élvezett elismertségéről tanúskodik.
 • Számos érdekelt nagyra értékelte a program által kínált hálózatépítési lehetőséget, hangsúlyozva a tényt, hogy a program olyan ágazatok közötti együttműködést tesz lehetővé, amelyeket egyébként nem dolgoztak volna össze, például a nagyobb távközlési szolgáltatók és a nem kormányzati szervezetek.
 • A program az EU Kids Online hálózat keretében nagymértékben ösztönözte a biztonságosabb internettel összefüggő kérdésekre vonatkozó kutatási eredmények összegyűjtését és elemzését.
 • Eredményes munka folyt az egyes ágazatokon belüli és az ágazatok közötti párbeszéd ösztönzése, valamint a mobiltelefon-ágazat erőfeszítéseinek támogatása terén, hogy hatékony önszabályozó mechanizmusokat fogadjanak el a kiskorúak védelme érdekében.
 • A tudatosságnövelő intézkedéseket illetően a Biztonságosabb Internet Nap sikernek tekinthető: az esemény a résztvevők számát és a földrajzi lefedettséget tekintve évről évre bővült, ennek során a hangsúly egyre inkább nemzetközi szintre helyeződött át, és az esemény tekintélyes sajtó- és médiavisszhangot váltott ki.
 • A program hatását illetően az Európa-szerte egységes megközelítés és egységes üzenet jelentős szerepet játszott a program nagy sikerében. A program ismertségét azonban fokozni lehetne nagyobb mértékű internetes és interneten kívüli jelenléttel és népszerűsítéssel.
 • Magát a programot szilárd fenntarthatóság jellemzi, fontos azonban a hálózatok működésének figyelemmel kísérése annak érdekében, hogy bizonyítani lehessen, továbbra is ez a modell a legmegfelelőbb. Az eredményesség és a hatékonyság növelése érdekében szükséges, hogy a forródrótszolgálatok, a tudatosság erősítéséért felelős csomópontok és a segélyvonalak nemzeti szinten közös csomópontokat alkossanak, ez azonban felveti azt a kérdést is, nem kellene-e egyetlen szervezetben egyesíteni a két (az INSAFE és az INHOPE) hálózatot, amely Európa-szerte összehangolná az összes tevékenységet.
 • A program számos, EU-n belüli és kívüli kezdeményezést kiegészít, valamint kiegészíti a legtöbb tagállam nemzeti kezdeményezéseit is, különösen a jogsértő tartalmak elleni küzdelem, a médiaműveltség előmozdítása és a gyermekek jogainak erősítése terén.

További információ:


(Forrás és további információ: Az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi program végrehajtásának végső értékelése. A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. COM(2009) 64 végleges. Brüsszel, 18.2.2009.)

Kovácsné Koreny Ágnes

Nyomtatható verzió