56. évfolyam (2009) 6. szám

Megjelent az Európai Unió 2008. évi tevékenységéről szóló általános jelentés

A bizottság március elején közzétette az Európai Unió tevékenységéről szóló éves jelentést, amely bemutatja, miként alakult az élet az Unióban 2008 során. A jelentésből most az információs társadalommal foglalkozó legfontosabb megállapításokat idézzük:

1. Információs társadalom, Internet

 • A bizottság előterjesztette az egységes európai elektronikus hírközlési piac fejlődéséről szóló 2007. évi jelentését (COM(2008) 153).
 • Az Európai Parlament és a tanács három évvel meghosszabbította az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség megbízatását (1007/2008/EK rendelet – HL/L293, 2008.10.31.).
 • A bizottság
  • határozatjavaslatot terjesztett elő az internetet és egyéb kommunikációs technológiákat használó gyermekek védelmére irányuló (öt évre 55 millió eurós költségvetéssel rendelkező) többéves közösségi finanszírozási program létrehozásáról. A határozatot az Európai Parlament és a tanács december 16-án elfogadta (COM(2008) 106; 1351/2008/EK határozat (HL/L348, 2008.12.24.);
  • közleményt bocsátott ki „Cselekvési terv az internetprotokoll 6-os verziójának (IPv6) európai alkalmazására” címmel. Ebben arra ösztönzi az internethasználókat és -szolgáltatókat, hogy álljanak át a legújabb internetprotokollra, ezzel lehetővé téve, hogy a mostaninál jóval több IP-cím álljon rendelkezésre. (COM(2008) 313);
  • közleményt bocsátott ki a jövő hálózatairól és az internetről. A közleményt két dokumentum kíséri: az egyik a tárgyak internetéről szól, a másik statisztikai mutatót dolgoz ki a szélessávú szolgáltatásokra
  (COM(2008) 594).

2. Az információs és kommunikációs technológiák alkalmazása

 • A bizottság
  • áprilisban félidős értékelést terjesztett elő az i2010 kezdeményezésről (COM(2008) 199). Ebben megerősíti az információs társadalmi és médiaügyi politika fontosságát a lisszaboni célkitűzések megvalósításában; konkrét javaslatokat tesz az i2010-kezdeményezés hangsúlyainak áthelyezésére az információs és kommunikációs technológiák versenyképességének és európai elterjedésének fokozottabb előmozdítása érdekében;
  • nyilvános konzultáció nyomán közleményt bocsátott ki a kreatív online tartalom belső piaci helyzetéről (COM(2007) 836; HL/C106, 2008.4.26.);
  • a kulturális anyagok digitalizálása és online elérhetősége, valamint a digitális megőrzés terén az Európai Unióban elért eredményekről fogadott el közleményt (COM(2008) 513);
  • „A mindenki számára hozzáférhető információs társadalom felé” címmel közleményt bocsátott ki, amely az elektronikus hozzáférés biztosítására, vagyis azoknak a technikai akadályoknak és nehézségeknek a leküzdésére irányul, amelyekkel a fogyatékos – gyakran időskorú – emberek akkor találkoznak, amikor kísérletet tesznek arra, hogy az információs társadalomba egyenlő félként beilleszkedjenek (COM(2008) 804);
  • előterjesztette a 6. K+F keretprogramba tartozó „Információs társadalom technológiái” kiemelt téma utólagos értékelését, mely rávilágított több olyan lehetőségre, amellyel a környezet kedvezőbbé tehető az IKT-kutatásból származó innováció számára (COM(2008) 533);
  • olyan rendeletjavaslatot fogadott el, amely az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákat érinti, és amelynek az a célja, hogy éves statisztikák álljanak rendelkezésre a vállalkozások és a háztartások IKT-használatáról (COM(2008) 677).
 • November 20-án elérhetővé vált az Europeana európai digitális online könyvtár (IP/08/1747).

3. E-közigazgatás

 • A bizottság
  • az Európai Közigazgatások Közötti Átjárhatósági Eszközökről (ISA) szóló határozatra vonatkozó javaslatot fogadott el. Az ISA program elő fogja segíteni az európai közigazgatási szervek közötti, határokon és ágazatokon átnyúló hatékony és eredményes elektronikus együttműködés megkönnyítésére szolgáló szervezetirányítási, pénzügyi és működési keret létrehozását (COM(2008) 583);
  • olyan cselekvési tervet fogadott el, amely európai léptékű megoldást hivatott kínálni az online közszolgáltatások határokon átívelő igénybevételére (COM(2008) 798);
  • tovább folytatta „e-Bizottság 2006–2010” elnevezésű stratégiájának megvalósítását, azzal a céllal, hogy az IKT-knek az állampolgárok, a vállalkozások, és a partner közigazgatási szervek érdekét szem előtt tartó optimális felhasználásával növelje saját hatékonyságát, eredményességét, átláthatóságát és szolgálatainak minőségét.

(Forrás és további részletek: http://europa.eu/generalreport/hu/welcome.htm)

Kovácsné Koreny Ágnes

Nyomtatható verzió