56. évfolyam (2009) 6. szám

Röviden

Öt nagy csúcstechnológiai cég kötelezte el magát több informatikusnő alkalmazására

A jelenlegi pénzügyi világválságban az információtechnológiai (IKT) ágazatban - például a távközlésben és az internetes szektorban - kínált állások a gazdasági növekedés egyik pillérét jelentik, ezért rendkívül fontosak a gazdaság fellendülése szempontjából. Az EU versenyképességének alakulása ezért függ attól, hogy képes lesz-e a képzett munkaerőt - ideértve a női munkaerőt is - elsősorban a csúcstechnológiai ágazatba vonzani és ott megtartani. Annál is inkább, mivel az EU-ban 2010-ben körülbelül 300 000 műszaki állás lesz betöltetlen, és az informatikusoknak csak kevesebb, mint egyötöde nő. Az aránytalanság csökkentésére a bizottság 2007-ben felkérte a távközlési és internetes vállalkozásokat, hogy több, az IKT-ben jártas női munkavállalót alkalmazzanak. Az említett kezdeményezés eredményeképpen március elején öt nagy IKT-cég írta alá a nők IKT-szektorbeli munkavállalásával kapcsolatos bevált gyakorlat alapján készült kódexet, amelyben vállalták, hogy további intézkedésekkel igyekeznek a nők számára vonzóbbá tenni a műszaki jellegű munkát, valamint törekednek arra, hogy ésszerűbben használják és támogassák az IKT-szektorban rendelkezésre álló női munkaerőt. (Forrás: RAPID IP/09/344)

Megújult a Europe Direct információs hálózat

A tagállamokban található Europe Direct információs központok az Európai Bizottság egyik olyan eszköze, amellyel a lakosságot helyi szinten, ingyenesen tájékoztatja. A Europe Direct információs hálózatot először 2005-ben vezették be. A központok évi 25 000 euró összegig terjedő támogatást kapnak Európai Bizottságtól uniós információs tevékenységükért, és legalább 20% társfinanszírozást kell biztosítaniuk. A pályázaton nyertes központok 2009-2012 között látják el feladatukat. (További információk: http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/Decision-de-la-Commission-EN.pdf; http://ec.europa.eu/europedirect/index_en.htm)

EP-választások és e-technológia

Barack Obama amerikai választási győzelme részben az olyan fórumokon való elektronikus kampányolásnak tudható be, mint a Facebook vagy a YouTube. A júniusi európai parlamenti választások közeledtével jogosan vetődik fel a kérdés: mennyiben és hogyan élnek az elektronikus kampányolás adta lehetőségekkel a képviselőjelöltek? Számos képviselőnek van már saját blogja, weboldala, vagy rendszeres tagja valamely közösségi portálnak; ők úgy gondolják, ezek az új technológiák nagyszerű lehetőséget adnak a polgárokkal való kapcsolattartásra. "A Facebook a barátokkal és a támogatókkal való kapcsolattartás nagyszerű módja. A választópolgárok ezen keresztül hívják fel figyelmemet a helyi kérdésekre, politikustársaim pedig ötletek továbbadására és hálózatépítésre használják" - mondja Graham Watson, az EP liberális képviselőcsoportjának brit elnöke. Mások, mint a dán, szocialista Dan Jřrgensen tudatosan kampánycélokra használják a nemzetközi közösségi portált: "Elég nagy erőfeszítést fektetek a Facebook-on és a weboldalamon keresztül történő kommunikációba. A választások közeledtével pedig fokozni fogom ezen erőfeszítéseimet". Watson úgy véli, "az e-technológia kiemelkedő szerepet fog betölteni a jövőbeni európai választási kampányokban - regionális, nemzeti és európai szinten egyaránt". A liberális politikus szerint ezáltal "hozzáférhetőbb és közvetlenebb módon szólhatunk az utca emberéhez".
(Forrás: http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_hu.htm)

Megújult az EPSO oldala

Megújult az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) honlapja. Az új oldal három fő menüpont köré szervezi az információkat:

 1. Munkalehetőségek az EU-nál:
  http://europa.eu/epso/discover/index_hu.htm
  • Az EPSO tevékenységének ismertetése.
  • Uniós álláslehetőségek: kiket keresnek, mit kínálnak, alkalmazotti kategóriák, besorolási rendszer, bérezés, személyzeti szabályzat.
  • Kiválasztási eljárások: az eljárásokban való részvétel feltételei, az eljárások résztvevői, a versenyvizsgák menete, az esélyegyenlőség kérdései.
  • Előkészítő tanfolyamok és próbatesztek, tippek a felvételi bizottságtól.
 2. Jelentkezés:
  http://europa.eu/epso/apply/index_en.htm
  • Hogyan kell jelentkezni.
  • Nyitott pályázatok, folyamatban lévő kiválasztási procedúrák, gyakran feltett kérdések.
 3. Sikeres jelentkezők:
  http://europa.eu/epso/success/index_en.htm
  • A felvettek/kiválasztottak listái.
  • További teendők.

Jegyzetek

 1. Elérhetősége: http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc/declaration_riga.pdf  (vissza)
 2. Az i2010 Annual Report 2007 szerint az EU-lakosság 40%-ának nincs internetes jártassága. Ez főleg az idősebbekre, a munkaerőpiacon kívüliekre és az alacsonyobb iskolázottságúakra vonatkozó adat. (vissza)
 3. http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/2005/index_en.htm (vissza)
 4. Elérhetősége: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm  (vissza)
 5. Az USA-hoz képest különösen nagy a lemaradás - 20% - az 55 éven felüliek körében. (vissza)
 6. A digitális kompetencia annak a nyolc kompetenciának az egyike, amelyekre minden európainak szüksége van a tudásalapú társadalomban és gazdaságban való prosperáláshoz, nevezetesen: anyanyelven való kommunikáció; idegen nyelve(ke)n való kommunikáció; matematikai kompetencia és alapvető kompetencia a tudomány és a technológia területén; digitális műveltség; a tanulni tudás kompetenciája; társadalmi és civil kompetenciák; kezdeményezőkészség és vállalkozói képességek; kulturális tudatosság és kifejezéskészség. (Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. 2006/962/EC.) (vissza)
 7. Egy 2006-os felmérés szerint, amelyet a jelentés idéz, Magyarország 77%-kal 26 országból a 10. helyen áll az iskolák szélessávú hozzáférésének tekintetében. Az EU-átlag 67%. (vissza)
 8. Az Eurostat felmérése szerint Magyarországon az akadályok között a pénzügyi lehetőségek hiányát többen említették mint az érdeklődés/szükség hiányát. (vissza)
 9. Legmagasabb az északi államokban, Hollandiában és az Egyesült Királyságban; átlag alatti a mediterrán térségben és Közép-Kelet-Európában; Magyarországon 8% körül mozog (vissza)
 10. A GÉANT hálózat állandó jelleggel kínál számos, kereskedelmi alapon még nem igénybe vehető szolgáltatást kutatók számára, országhatárokon átívelő módon (az adatátvitel sebessége 40 és 100 gigabit/másodperc között van). (vissza)
 11. PRACE: Partnership for Advanced Computing in Europe = Partnerség a fejlett európai számítástechnikáért. http://www.prace-project.eu(vissza)
 12. A "kutatás 2.0" kifejezés arra utal, hogy a kutatás területén a kreativitás előmozdítása, az információk egymással való megosztása és az együttműködés a web 2.0-alapú technológia segítségével történik. (vissza)

Kovácsné Koreny Ágnes

Nyomtatható verzió